logo

Grupa LOTOS S.A. osiągnęła stan gotowości do rozruchu (Ready For Start Up - RFSU), kluczowego obiektu Projektu EFRA: Kompleksu Koksowania (instalacja DCU wraz z instalacjami towarzyszącymi).

EFRA

Grupa LOTOS S.A. osiągnęła stan gotowości do rozruchu (Ready For Start Up - RFSU), kluczowego obiektu Projektu EFRA: Kompleksu Koksowania (instalacja DCU wraz z instalacjami towarzyszącymi).

RFSU to formalne zakończenie budowy, które poprzedzone było długotrwałym procesem sprawdzania wszystkich 95 systemów: mechanicznych, elektrycznych, automatycznych, informatycznych i innych, potwierdzenia ich właściwego wykonania i funkcjonowania oraz wykrywania i usuwania usterek. Konsekwencją RFSU jest przekazanie instalacji do rozruchu, czyli do prób i testów jej użytkownikowi - Zakładowi EFRA należącym do spółki LOTOS Asfalt, właściciela instalacji.

- Gotowość do rozruchu technologicznego głównej instalacji Projektu EFRA to bardzo dobra informacja dla LOTOSU, który będzie dysponował jeszcze bardziej efektywną, innowacyjną, ekologiczną i dochodową rafinerią, produkującą prawie wyłącznie wysokomarżowe produkty – komentuje Mateusz A. Bonca, prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A.  – Instalacja DCU pozwoli nam wycofać się z produkcji ciężkiego oleju opałowego. To ważne ponieważ już w styczniu 2020 roku wchodzą w życie przepisy IMO zakazujące spalania go przez statki, czyli głównego konsumenta tego wysokosiarkowego paliwa. Zamiast tego mało wartościowego i nieekologicznego produktu uzyskamy z ciężkiej pozostałości po przerobie ropy wysokiej jakości olej napędowy i paliwo lotnicze oraz koks, zwiększając naszą marżę rafineryjną.

Ekologia i innowacje

Dzięki realizacji Projektu EFRA, LOTOS produkował będzie prawie wyłącznie czyste i wysokomarżowe produkty, których udział w rafineryjnej produkcji wzrośnie z około77% w 2012 roku do ponad 89%.  Efekty finansowe uruchomienia Kompleksu Koksowania powinny być widoczne w wynikach finansowych Grupy LOTOS za 4. kwartał 2019 roku.

Instalacja DCU budowana jest według unikalnej, innowacyjnej na świecie technologii Triplan (wykorzystywanej dotychczas w jednej rafinerii), która zapewnia pełną hermetyzację procesu wysypu koksu z reaktorów i jego dalszej obróbki oraz transportu.. Również jego wywóz będzie spełniał najwyższe standardy ochrony środowiska.

- Realizacja Projektu EFRA rozwiązuje problem dotyczący wszystkich rafinerii na świecie. To problem związany z kwestią ciężkich pozostałości po przerobie ropy. Dzięki tej inwestycji przechodzimy na wyższy poziom technologiczny - podkreślił Patryk Demski, wiceprezes Zarządu Grupy LOTOS S.A. ds. inwestycji i innowacji - To jednak nie koniec naszej innowacyjnej drogi do doskonalenia rafinerii, a nowy początek. Przed nami kolejne wyzwania prowadzące do jeszcze lepszego wykorzystania potencjału naszych instalacji oraz jeszcze lepszych efektów ekonomicznych.
 
Nauka i miejsca pracy

Rozpoczynający się rozruch technologiczny to złożony proces wielu prób i testów, w którym na pierwszym miejscu jest bezpieczeństwo. To również czas dalszej nauki dla osób obsługujących instalację, która w rafinerii LOTOSu i w Polsce jest nowością, a oparta jest na technologii odmiennej od pozostałych instalacji gdańskiej rafinerii. Pracownicy Kompleksu Koksowania szkolili się i poznawali tego typu instalacje m.in.  w USA. Blisko 90 pracowników spółki LOTOS Asfalt ma nową pracę, a tym samym nowe wyzwania zawodowe przy obsłudze instalacji EFRA. Również sama budowa nowych instalacji dała zatrudnienie ponad 1500 pracownikom firm wykonawczych głównie polskich. 

Koszt Projektu EFRA realizowanego w latach 2015-2019 to ok. 2,3 mld zł.

Projekt EFRA to kontynuacja procesu technologicznego unowocześniania rafinerii i optymalizacji łańcucha przerobu ropy naftowej zapoczątkowanego w ramach wielkiego Programu 10+, który zwiększył przerób rafinerii o 4,5 mln ton rocznie. EFRA znacznie zwiększy głębokość przerobu ropy, co pozwoli na wytworzenie dodatkowo rocznie ok. 900 tys. ton wysokomarżowych paliw i 300 tys. ton koksu. W skład uruchamianego Kompleksu Koksowania wchodzi instalacja opóźnionego koksowania DCU (Delayed Coker Unit), CNHT (hydroodsiarczania benzyny) oraz magazynowania i dystrybucji koksu. Wcześniej uruchomiono inne instalacje zbudowane w ramach Projektu EFRA: destylacji próżniowej hydrowaksu – HVDU, wytwórnię wodoru – HGU, wytwórnię tlenu, budynek elektroenergetyczny oraz zmodernizowano wiele instalacji i wykonano wiele innych obiektów, związanych głównie z logistyką.

LOTOS to polska grupa kapitałowa, której działalność ma strategiczne znaczenie dla krajowego i europejskiego bezpieczeństwa w sektorze energii oraz polskiej gospodarki. LOTOS wydobywa gaz ziemny i ropę naftową w Polsce, Norwegii oraz na Litwie. Należy do niego, zlokalizowana w Gdańsku, jedna z najnowocześniejszych europejskich rafinerii, gdzie surowiec przerabiany jest głównie na wysokiej jakości paliwa, w tym paliwa premium – LOTOS Dynamic.

LOTOS to także sieć blisko 500 stacji paliw, dogodnie zlokalizowanych przy autostradach i drogach ekspresowych, we wszystkich aglomeracjach i wielu miejscowościach na terenie całego kraju. LOTOS, jako sprzedawca detaliczny i hurtowy, zaopatruje w paliwa blisko 1/3 polskiego rynku. Zajmuje też pozycję drugiego przewoźnika kolejowego w kraju. LOTOS to także czołowy producent asfaltów drogowych, olejów silnikowych oraz smarów do samochodów, samolotów, pociągów, statków, a nawet pojazdów techniki wojskowej.

Udostępnij