Nasz serwis używa plików cookies do prawidłowego działania witryn Grupy LOTOS S.A. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Zobacz Polityka prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak można zarządzać plikami cookies za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
Close

logo

„Asfalty do recyklingu” to realizowany przez LOTOS Asfalt i Politechnikę Warszawską projekt mający na celu wykorzystanie do nowej warstwy nawierzchni aż 30% materiału z rozbiórki i remontów dróg. O postępach prac przedstawiciele obu podmiotów rozmawiali w pierwszej połowie września w siedzibie uczelni. Zakończenie tego projektu badawczo-rozwojowego zaplanowano na 2023 rok.

Działalność handlowa

Recykling nawierzchni asfaltowych jest od lat bardzo powszechnie stosowany w Stanach Zjednoczonych oraz w krajach Europy Zachodniej. Z uwagi na wymogi środowiskowe, konieczność oszczędzania zasobów naturalnych i ekonomię, technologia ta jest coraz bardziej powszechna również na Wschodzie Europy. Nawierzchnie wykonane z materiałów z recyklingu – dzięki użyciu specjalnych asfaltów „odmładzających” – nie ustępują drogom wybudowanym z nowych materiałów. Ponadto ślad węglowy takich nawierzchni jest dużo mniejszy niż powstałych z nowych materiałów budowlanych.

Asfalt

W ramach projektu „Asfalty do recyklingu” specjaliści spółki LOTOS Asfalt i naukowcy z Politechniki Warszawskiej chcą opracować technologię nowego lepiszcza asfaltowego poprzez aplikację specjalnych dodatków wyselekcjonowanych w ramach badań. Taki asfalt nada właściwości odświeżających, poprawiających parametry starego lepiszcza z recyklingu oraz umożliwiających uzyskanie wymaganej jakości mieszanek mineralno-asfaltowych, wyprodukowanych ze zwiększoną ilością materiałów pochodzących z recyklingu remontowanych nawierzchni asfaltowych. Zakończenie projektu planowane na 2023 rok. Jest on w 100 proc. finansowany przez spółkę LOTOS Asfalt.

#15728 LOTOS grafika do tekstu o asfalcie [DD] podzielone_Obszar roboczy 1 kopia 13.jpg

Przed polską branżą drogową stoją wyzwania dotyczące utrzymania w przyszłości sieci drogowej, która od kilkunastu lat jest intensywnie budowana. Wymiana warstwy ścieralnej, którą wykonuje się regularnie co 12-15 lat, wygeneruje dla 10 km odcinka autostrady 150 tys. ton granulatu asfaltowego, który trzeba efektywnie zagospodarować. Zdaniem naukowców, trzeba doprowadzić do sytuacji, by dobrej jakości materiał pochodzący z obecnych inwestycji w 100 proc. był wykorzystywany w budowie i remontach nowych nawierzchni asfaltowych.

W spotkaniu podsumowującym aktualny status projektu wzięli udział ze strony Politechniki Warszawskiej prof. Andrzej Garbacz, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej oraz prof. Karol Kowalski, dyrektor Instytutu Dróg i Mostów wraz z przedstawicielami zakładów Instytutu, a ze strony LOTOS Asfalt Krzysztof Rodzik, członek zarządu oraz Adam Wojczuk, dyrektor ds. strategii rozwoju wraz z zespołem ds. badań i rozwoju.

Projekt przewiduje zastosowanie do nowej warstwy aż 30% materiału z rozbiórki i remontów starych nawierzchni w popularnej w Polsce metodzie dozowania granulatu asfaltowego bezpośrednio do mieszalnika  ”na zimno”. Jest to poważne wyzwanie i duży krok w kierunku Zielonego Ładu, ponieważ obecnie powszechnie stosuje się około 10% materiału z recyklingu – mówi prof. Jan Król z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

20200907_142017.jpg

Materiał z recyklingu z asfaltem WMA był wykorzystany m.in. podczas remontu nawierzchni na terenie rafinerii Grupy LOTOS w Gdańsku.

Politechnika Warszawska jest wiodącą uczelnią techniczną. Doskonale wyposażone laboratoria badawcze i kadra naukowa od wielu lat ściśle współpracują z LOTOS Asfalt, z przedsiębiorstwami budowlanymi oraz z administracją drogową. Efektem wspólnych działań jest budowa trwałych, bezpiecznych i przyjaznych środowisku dróg, mostów i innych komunikacyjnych  rozwiązań inżynierskich – dodaje prof. Karol Kowalski, dyrektor Instytutu Dróg i Mostów.

Realizacja tego typu projektów wynika ze strategii polegającej na aktywnym poszukiwaniu nowych rozwiązań, które pozwolą na wdrożenie do sprzedaży innowacyjnych produktów. Stawiamy na rozwiązania, które chronią środowisko i pozwalają osiągnąć cele wynikające z dążenia do gospodarki zeroemisyjnej. Wskutek wdrożenia pakietu Fit for 55 będziemy zmuszeni przyjąć ambitne cele w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Nawierzchnie asfaltowe można poddać recyklingowi w 100 proc. zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem. Ponadto, powszechne stosowanie materiału pochodzącego z recyklingu znacznie ograniczy kłopoty z dostępnością kruszywa i jego transportem oraz wygeneruje oszczędności dla Skarbu Państwa – tłumaczy Krzysztof Rodzik, członek zarządu LOTOS Asfalt.

lotos_asfalt_www.maziarz.pl_027.jpg

Historyczne zdjęcie badań asfaltów (badanie nawrotu sprężystego)

Gdańska spółka ma w swoim portfolio również inny produkt, który wpisuje się w trend recyklingowy. Jest nim asfalt modyfikowany MODBIT CR z dodatkiem gumy z recyklingu zużytych opon.

***

LOTOS Asfalt oferuje klientom szeroką gamę asfaltów: drogowych, modyfikowanych MODBIT, przemysłowych i specjalistycznych. Ostatnimi laty spółka wprowadziła na polski rynek budownictwa drogowego nowatorskie produkty: asfalty modyfikowane z dodatkiem gumy (MODBIT CR), asfalty drogowe WMA oraz asfalty wysokomodyfikowane MODBIT HiMA do budowy nawierzchni długowiecznych. Spółka stale poszerza zakres swoich możliwości poprzez innowacyjny rozwój swojej oferty, dlatego oprócz działalności produkcyjnej prowadzonej w Gdańsku, wykorzystuje potencjał zakładów produkcyjnych w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach do produkcji bogatego asortymentu asfaltów specjalnych. LOTOS Asfalt to również producent i dostawca niskosiarkowych morskich paliw żeglugowych MGO, RMD80 spełniających bardzo rygorystyczne wymagania ekologiczne na Bałtyku. W ramach zakładu produkcyjnego EFRA w Gdańsku spółka prowadzi na rzecz Grupy LOTOS pogłębiony przerób ropy naftowej.

Biuro Prasowe, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel. 58 308 72 29, 58 308 70 44, e-mail: media@grupalotos.pl

Udostępnij