logo

Stanowczo zaprzeczamy niezgodnym z prawdą stwierdzeniom, jakie zostały wygłoszone podczas konferencji prasowej ruchu „Polska 2050 Pomorskie”, która odbyła się w dniu 27.01.2022 przed siedzibą Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku.

Ogólne

Informujemy, że:

1. To jedna z wielu już prób podważenia i zdyskredytowania biznesowego projektu, jakim jest połączenie Grupy LOTOS oraz PKN ORLEN. Jednoznacznie, widoczną intencją organizatorów tej i innych konferencji prasowych jest chęć upolitycznienia działań o strategicznym, biznesowym i budżetowym znaczeniu. Pragniemy podkreślić, że z wielu, wymienionych niżej powodów, jest ona bezpodstawna i krzywdząca dla wszystkich osób zaangażowanych w ten proces. 

2. Transakcja jest korzystna dla Polski, Pomorza i Gdańska. Stwierdzenia dotyczące zbyt niskiej wyceny aktywów są nieprawdziwe. Pragniemy podkreślić, że cena pakietu zbywanej w ramach środków zaradczych części biznesu w wysokości ok. 4,9 mld zł, przewyższa bieżącą kapitalizację rynkową, a kapitalizacja na dzień 26 stycznia br. wynosi 4,2 mld zł. 

Połączenie koncernów LOTOS i PKN ORLEN jest strategicznym z ekonomicznego punktu widzenia działaniem, minimalizującym ryzyka związane z przyszłymi rynkowymi zmianami oraz polityką klimatyczną. Nieefektywne mogłoby się okazać dalsze samodzielne działanie rafinerii niezintegrowanej z petrochemią w sytuacji transformacji energetycznej i prognozowanego zmniejszenia popytu na paliwa płynne. Powstały z połączenia PKN ORLEN z Grupą LOTOS oraz PGNiG koncern wygeneruje przychody na poziomie ok. 200 mld zł, a łączna kapitalizacja takiego koncernu wyniesie ok. 80 mld zł.

3. Nie jest to „wyprzedaż” aktywów Grupy LOTOS. Aż 70 proc. udziałów w gdańskiej rafinerii pozostanie w multienergetycznym koncernie, podobnie jak całe obszary poszukiwania i wydobycia węglowodorów, produkcji olejów i środków smarnych, działalności hurtowej w spółce Grupa LOTOS, logistyki kolejowej, a także ok. 100 stacji paliw oraz wiele obszarów działalności dodatkowej. Sprzedaż koncernowi Saudi Aramco 30 proc. udziałów w rafinerii w Gdańsku jest wynikiem realizacji środków zaradczych, których wymaga Komisja Europejska. Ponadto, współpraca z saudyjskim partnerem wiąże się z pozyskaniem dla gdańskiego zakładu know-how oraz najnowocześniejszych technologii od jednego z najpotężniejszych przedstawicieli branży petrochemicznej i wydobywczej na świecie.

4. Nie będzie zwolnień grupowych pracowników. Nadrzędnym celem fuzji jest połączenie sił czołowych krajowych przedsiębiorstw w celu stworzenia silnego, stabilnego i w pełni odpornego na rynkowe zmiany megakoncernu. Nie jest nim natomiast zwalnianie ludzi. Podtrzymujemy wcześniej złożone deklaracje: nie są planowane zwolnienia grupowe. Intencją zarządu Grupy LOTOS było i jest zabezpieczenie pracowników spółek objętych środkami zaradczymi, aby jako specjaliści pozostali w nowych strukturach wybranych partnerów. Te gwarancje są przedmiotem umów z partnerami w ramach środków zaradczych. Ponadto, rozwój każdego z tych obszarów, m. in. w ramach planowanych centrów kompetencji w Gdańsku jest szansą dla obecnych i przyszłych, wyspecjalizowanych pracowników.

5. Połączenie Grupy LOTOS z koncernem PKN ORLEN prowadzą doświadczeni eksperci. Bezpośrednio w proces łączenia po obu stronach zaangażowani są najwyższej klasy specjaliści, piastujący kluczowe stanowiska w strukturach obu przedsiębiorstw. W działania doradcze zaangażowano ponadto największe renomowane firmy doradcze, specjalizujące się m. in. w przejęciach oraz potężnych i złożonych operacjach finansowych, a także najwyższej klasy kancelarie prawne. Podważanie kompetencji osób zaangażowanych w ten proces nie znajduje żadnego odzwierciedlenia w faktach.

Udostępnij