logo

Spółka LOTOS Paliwa, zarządzającą siecią stacji paliw LOTOS, została uhonorowana statuetką Złoty Oktan 2022 w kategorii firma. Wyróżnienie wręczono 11 maja br. podczas XXVII edycji Międzynarodowych Targów STACJA PALIW.

Nagrody

Kapituła Statuetki Złoty Oktan doceniła wieloletnią współpracę, a także utrzymywanie partnerskich relacji ze środowiskiem małych i średnich przedsiębiorców. Podkreślono także szereg sprawnych, efektywnych działań usprawniających funkcjonowanie rynku oraz wdrażanie wysokich standardów na stacjach LOTOSU. Wyróżnienie w imieniu spółki odebrał Sebastian Bojemski, wiceprezes zarządu  ds. handlu detalicznego i marketingu LOTOS Paliw.

To dla nas zaszczyt, ale też i zobowiązanie do dalszego podnoszenia poprzeczki. Chcemy nadal podążać za trendami i być przykładem dobrych praktyk dla innych – mówił wiceprezes Bojemski. – Korzystając z okazji dziękuję wszystkim pracownikom spółki, ale też i pracownikom naszych stacji – ta nagroda to zasługa ich zaangażowania i kreatywności. Nie zawsze chodzi o wieloletnie strategie i plany. To te codzienne, czasami drobne inicjatywy i usprawnienia budują nasz sukces.

Statuetka Złoty Oktan to najważniejsze wyróżnienie Polskiej Izby Paliw Płynnych. Ma na celu uhonorowanie osób oraz podmiotów wyróżniających się swoją działalnością, twórczością, czy przedsiębiorczymi inicjatywami. Chodzi w szczególności o działania przyczyniające się do rozwoju rynku paliw płynnych w Polsce, utrzymywania partnerskich relacji i zdrowych zasad konkurencji, poszerzania oraz propagowania wiedzy w dziedzinie przedsiębiorczości i rynku paliwowo-energetycznego, czy też rozwoju innowacyjności poprzez prowadzoną działalność na tym rynku.

Wyróżnienia wręczono podczas konferencji „Rynek paliw płynnych 2022. Wybrane zagadnienia”, która towarzyszy tegorocznej XXVII edycji Międzynarodowych Targów STACJA PALIW. Po 2 latach przerwy wystawcy zarówno krajowi, jak i zagraniczni prezentują aktualne światowe trendy w dziedzinie technologii, produktów i usług oraz rozwiązań biznesowych dla sektora paliwowego oraz branż pokrewnych. Swoje stoisko przygotowała także spółka LOTOS Paliwa. Można na nim uzyskać kompleksowe informacje dotyczące działań realizowanych przez spółkę oraz szczegóły na temat jej oferty.

Złoty Oktan 2022 dla LOTOSU

Udostępnij