logo

W wyniku wiercenia na koncesji PL442 w obszarze NOAKA na Morzu Północnym odkryto zasoby ropy naftowej o szacowanej wielkości wydobywalnej 80-200 mln boe (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej). Udziałowcem koncesji jest LOTOS Exploration & Production Norge (udział 9,74%) a operatorem AkerBP (90.26%). 

Działalność wydobywcza

Wiercenie otworu poszukiwawczego na koncesji PL 442 rozpoczęto w czerwcu 2019 roku. Miał on na celu potwierdzenie potencjału prospektu poszukiwawczego Liatarnet. W wyniku wiercenia dokonano odkrycia zasobów ropy, których wielkość wydobywalną szacuje się wstępnie w przedziale ok. 80-200 mln boe, co przekłada się na udział LOTOSU ok. 8-19 mln boe. O znaczeniu tego wydarzenia świadczą statystyki, zgodnie z którymi po 2011 roku nowe odkrycia na Morzu Północnym miały średnio zaledwie 20 mln boe.

Planowane są dalsze prace w kierunku określenia oczekiwanej wielkości zasobów i koncepcji zagospodarowania złoża. Odkrycie jest kolejnym elementem potencjału rozwojowego nowego hubu wydobywczego w Norwegii – w ramach projektu NOAKA. Koncesja PL442 została pozyskana przez LOTOS w ramach zakupu pakietu złóż i koncesji Heimdal w 2013 roku. Warto dodać, że pod koniec sierpnia 2016 r. na tej samej koncesji z udziałem LOTOSU odkryto złoże Langfjellet. 

Sleipner

Fot. Øyvind Hagen (Equinor) - Obszar Sleipner  

***

Projekt NOAKA dotyczy zagospodarowania złóż odkrytych w obszarze na północ od złoża Heimdal: Frigg Gamma Delta, Langfjellet, Rind, Fulla oraz Froy, ze średnim udziałem LOTOS na poziomie 10% i operatorem AkerBP. W ramach projektu możliwe jest dołączenie złóż, w których LOTOS aktualnie nie posiada udziałów, tj. Krafla oraz Askja, gdzie operatorem jest firma Equinor. Projekt jest na etapie wyboru optymalnej koncepcji zagospodarowania. Dla Grupy LOTOS, projekt stanowi atrakcyjny potencjał wzrostu wydobycia w długim terminie. Możliwy termin uruchomienia wydobycia ze złóż to rok 2023.

LOTOS Exploration & Production Norge (LOTOS Norge) prowadzi działalność w dziedzinie poszukiwań i wydobycia węglowodorów na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Należy do Grupy Kapitałowej LOTOS Upstream (wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej LOTOS), w której odpowiada za realizację strategii segmentu wydobywczego LOTOSU na Morzu Północnym i Norweskim.

Dział Komunikacji Zewnętrznej, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel. 58 308 72 29, 58 308 70 44, e-mail: media@grupalotos.pl

Udostępnij