Nasz serwis używa plików cookies do prawidłowego działania witryn Grupy LOTOS S.A. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Zobacz Polityka prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak można zarządzać plikami cookies za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
Close

logo

LOTOS jako lider konsorcjum rozpoczyna projekt badawczy HESTOR. Projekt jest współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jego celem jest zbadanie efektywności magazynowania wodoru pozyskiwanego z nadwyżek energii ze źródeł odnawialnych.
Pozyskany w ten sposób wodór mógłby być magazynowany w kawernach solnych i wykorzystywany do procesów technologicznych w rafinerii spółki w Gdańsku oraz do wytwarzania energii elektrycznej.

Działalność rafineryjna

LOTOS jako lider konsorcjum rozpoczyna projekt badawczy HESTOR. Projekt jest współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jego celem jest zbadanie efektywności magazynowania wodoru pozyskiwanego z nadwyżek energii ze źródeł odnawialnych.
Pozyskany w ten sposób wodór mógłby być magazynowany w kawernach solnych i wykorzystywany do procesów technologicznych w rafinerii spółki w Gdańsku oraz do wytwarzania energii elektrycznej.

Nadwyżka energii elektrycznej służąca do wytwarzania wodoru w procesie elektrolizy pochodziłaby z elektrowni wiatrowych i solarnych. Wodór magazynowany w kawernach byłby wykorzystywany bezpośrednio do procesów technologicznych w rafinerii LOTOSU, zmniejszając potrzebę  produkcji wodoru z  gazu ziemnego; lub do celów energetycznych poprzez zastosowanie go jako paliwa  zasilającego turbiny gazowe w okresach szczytowego zapotrzebowania na prąd.

Firma spodziewa się, że efektem projektu będzie obniżenie emisji gazów cieplarnianych poprzez zrównoważenie nieregularności dostaw energii elektrycznej z odnawialnych źródeł. Perspektywicznie, produkcja i magazynowanie wodoru w szerszej skali pozwoli na zwiększenie udziału Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w bilansie energetycznym kraju, poprzez lepsze wykorzystanie mocy elektrowni wiatrowych i solarnych.

Uważa się, że produkcja wodoru w procesie elektrolizy w okresach nadwyżek energii jest najefektywniejszym sposobem jej zamiany na inny rodzaj energii możliwy do wykorzystania i magazynowania na dużą skalę. Projekt badawczy HESTOR zajmie się badaniem jaką ilość wodoru można zmagazynować w kawernie w danych warunkach geologicznych przy zachowaniu stateczności i szczelności kawerny oraz określeniem wydajności, z jaką możliwa będzie eksploatacja.

Liderem Konsorcjum Naukowego prowadzonego projekt HESTOR jest LOTOS, natomiast wśród partnerów znalazły się: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych CHEMKOP Sp. z o.o. oraz Politechnika Śląska i Politechnika Warszawska.                    

Biuro Komunikacji, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel.58 308 87 31, 58 308 83 88, 58 308 83 55, e-mail: media@grupalotos.pl

Projekt dofinansowany ze środków NCBiR w ramach programu GEKON

UMOWA Nr GEKON1/O2/214140/23/2015

Udostępnij