logo

Wykaz przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem, obrotem, w tym obrotem z zagranicą paliwami ciekłymi, podmiotów przywożących i odbiorców końcowych paliw ciekłych, którym LOTOS AIR BP POLSKA SP. Z O.O. świadczy usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych.

Ogólne

W związku z wprowadzeniem obowiązku publikacji na stronach internetowych wykazu kontrahentów na rzecz których świadczone są usługi logistyczne informujemy, iż w okresie od 1 października 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku LOTOS – Air BP Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku nie świadczyła usług magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych na rzecz przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem, obrotem, w tym obrotem z zagranicą paliwami ciekłymi, podmiotów przywożących ani odbiorców końcowych paliw ciekłych. 

Informacja za okres od 1 października 2016 roku do 31 listopada 2016 roku: 

LP

Oznaczenie usługobiorcy

Adres

REGON

NIP

Numer akcyzowy

Usługa

Rodzaj paliwa ciekłego, kod CN

Koncesje

Wpis do rejestru podmiotów przywożących

Wpis do rejestru zapasów interwencyjnych

1.

------------

--------

----------

-------

----------

------

-------------

-------------

 

 

 


Biuro Komunikacji, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel.58 308 87 31, 58 308 83 88, 58 308 83 55, e-mail: media@grupalotos.pl