logo

DOKUMENTY AKTUALNE

Bezpieczeństwo - obowiązuje od 04.05.2022

Ogólne warunki zamówienia - obowiązuje od 01.02.2021

Ogólne warunki umów o świadczenie usług – obowiązuje od 01.02.2021

Instrukcja systemu przepustkowego ruchu składników majątkowych na terenie obiektu portowego LOTOS Petrobaltic S.A.

Platforma szkoleniowa LOTOS Petrobaltic S.A. – instrukcja obsługi

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2020

PROCEDURY
Instrukcja PBA.ISM.07E.01.50.00

Załącznik nr 1 Zezwolenie na prace pożarowo niebezpieczne

Załącznik nr 2 Zezwolenie na prace w przestrzeniach zamkniętych

Załącznik nr 3 Zezwolenie na prace przy urządzeniach pod napięciem_ wyk. ciśnieniowych prób szczelności i wytrzymałości

Załącznik nr 4 Zezwolenie na prace na systemach przesyłowych węglowodorów

Załącznik nr 5 Zezwolenie na prace z substancjami niebezpiecznymi

Załącznik nr 6 Zezwolenie na prace na wysokości_ prace zaburtowe_ szczególne prace przeładunkowe z użyciem dźwigu

Załącznik nr 7 Formularz Toolbox talk-A4

Załącznik nr 8 Instrukcja bezpiecznego wykonywania pracy (SJA)

Załącznik nr 9 Lista kontrolna

 DOKUMENTY ARCHIWALNE

Bezpieczeństwo - obowiązuje do 03.05.2022

Ogólne warunki zamówienia LOTOS Petrobaltic S.A. - obowiązywał do 31.01.2021

Ogólne warunki umów o świadczenie usług, zamówień oraz najmu rzeczy ruchomych na rzecz LOTOS Petrobaltic S.A. - obowiązywał do 31.01.2021