logo

DOKUMENTY AKTUALNE

Ogólne warunki zamówienia - obowiązuje od 01.02.2024

Ogólne warunki umów o świadczenie usług - obowiązuje od 01.02.2024

Bezpieczeństwo - obowiązuje od 01.02.2024

Klauzula antykorupcyjna

Klauzule sankcyjne

Klazula informacyjna RODO

Zasady dot. systemu przepustkowego obowiązujące kontrahentów zewnętrznych na terenie obiektu portowego LPB

Platforma szkoleniowa LOTOS Petrobaltic S.A. – instrukcja obsługi

PROCEDURY

Decyzja PBA_DG_05_22_WR 

Instrukcja PBA.ISM.07E.01.50.00

Załącznik nr 1 Zezwolenie na prace pożarowo niebezpieczne

Załącznik nr 2 Zezwolenie na prace w przestrzeniach zamkniętych

Załącznik nr 3 Zezwolenie na prace przy urządzeniach pod napięciem_ wyk. ciśnieniowych prób szczelności i wytrzymałości

Załącznik nr 4 Zezwolenie na prace na systemach przesyłowych węglowodorów

Załącznik nr 5 Zezwolenie na prace z substancjami niebezpiecznymi

Załącznik nr 6 Zezwolenie na prace na wysokości_ prace zaburtowe_ szczególne prace przeładunkowe z użyciem dźwigu

Załącznik nr 7 Formularz Toolbox talk-A4

Załącznik nr 8 Instrukcja bezpiecznego wykonywania pracy (SJA)

Załącznik nr 9 Lista kontrolna

STRATEGIE PODATKOWE

 Informacja o strategii podatkowej 2022

 Informacja o strategii podatkowej 2021

Informacja o strategii podatkowej 2020

DOKUMENTY ARCHIWALNE

Ogólne warunki zamówienia - obowiązuje od 01.05.2023

Ogólne warunki umów o świadczenie usług – obowiązuje od 01.05.2023

Bezpieczeństwo - obowiązuje od 04.05.2022