logo

DOKUMENTY AKTUALNE

Bezpieczeństwo - obowiązuje od 04.05.2022

Ogólne warunki zamówienia - obowiązuje od 01.02.2021

Ogólne warunki umów o świadczenie usług – obowiązuje od 01.02.2021

Instrukcja systemu przepustkowego ruchu składników majątkowych na terenie obiektu portowego LOTOS Petrobaltic S.A.

Platforma szkoleniowa LOTOS Petrobaltic S.A. – instrukcja obsługi

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2020

 DOKUMENTY ARCHIWALNE

Bezpieczeństwo - obowiązuje do 03.05.2022

Ogólne warunki zamówienia LOTOS Petrobaltic S.A. - obowiązywał do 31.01.2021

Ogólne warunki umów o świadczenie usług, zamówień oraz najmu rzeczy ruchomych na rzecz LOTOS Petrobaltic S.A. - obowiązywał do 31.01.2021