logo

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2020

Platforma szkoleniowa LOTOS Petrobaltic S.A. – instrukcja obsługi

Bezpieczeństwo - obowiązuje od 04.05.2022

Bezpieczeństwo - obowiązuje do 03.05.2022

Ogólne warunki umów o świadczenie usług – obowiązuje od 01.02.2021 

Ogólne warunki umów o świadczenie usług, zamówień oraz najmu rzeczy ruchomych na rzecz LOTOS Petrobaltic S.A. - obowiązywał do 31.01.2021

Ogólne warunki zamówienia - obowiązuje od 01.02.2021

Ogólne warunki zamówienia LOTOS Petrobaltic S.A. - obowiązywał do 31.01.2021