Nasz serwis używa plików cookies do prawidłowego działania witryn Grupy LOTOS S.A. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Zobacz Polityka prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak można zarządzać plikami cookies za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
Close

logo

Często w działalności człowieka oraz firm dostrzega się jedynie aspekt ingerencji w stan środowiska naturalnego. Każda forma technicznej aktywności ma wpływ na otoczenie, w którym żyjemy. Poszukiwanie oraz wydobycie ropy naftowej jest formą wykorzystania nieodnawialnych zasobów naturalnych naszej planety i jako takie musi być realizowane w odpowiedzialny oraz profesjonalny sposób.

Należy jednak zdawać sobie sprawę, że dostępne na rynku technologie umożliwiają bezpieczną dla środowiska oraz człowieka realizację naftowych prac poszukiwawczych i wydobywczych, również w warunkach morskich. W zamian otrzymuje się czyste, pozbawione siarkowodoru oraz innych związków siarki, nośniki energii, jakimi są gaz ziemny oraz ropa naftowa z dna Morza Bałtyckiego.

Służby geologiczne, wiertnicze oraz morskie spółki LOTOS Petrobaltic są przygotowane i przeszkolone w walce z żywiołem morza oraz ziemi. Niejednokrotnie spieszyły z pomocą ludziom oraz jednostkom morskim, które znalazły się w trudnej lub niebezpiecznej sytuacji. Są przygotowane do likwidacji rozlewów ropy naftowej, gaszenia pożarów, ewakuacji lub poszukiwań i podejmowania z wody rozbitków.

LPB-ochrona środowiska-IMG_8602

Ćwiczenia przeciwrozlewowe — wydawanie zapory przy platformie Baltic Beta

Przed realizacją morskich projektów naftowych oraz w ich trakcie wykonywane są badania geochemiczne, mające na celu analizę anomalii węglowodorowych oraz ocenę zanieczyszczenia osadów dennych węglowodorami geogenicznymi naturalnego pochodzenia, jakie migrują ku powierzchni z wgłębnych warstw pokrywy osadowej górotworu. Aby wykluczyć możliwość zanieczyszczenia środowiska morskiego, jako płuczkę wiertniczą stosuje się w miarę możliwości wodę morską. W trakcie prac wiertniczych oraz po ich zakończeniu do analiz kontrolnych pobierane są próby wody, osadów dennych oraz mediów złożowych. Regularnie kontrolowane są instalacje oczyszczalni pokładowych platform wiertniczych, a odpady, których utylizacji nie można dokonać w warunkach morskich, są odbierane i przewożone na ląd przez wyspecjalizowane holowniki pomocnicze.