logo

LOTOS Petrobaltic S.A. posiada koncesję na wydobywanie ropy naftowej i towarzyszącego jej gazu ziemnego ze złoża B3 oraz koncesję na wydobywanie ropy naftowej oraz współwystępującego gazu ziemnego ze złoża B8 (poprzez spółkę B8 Sp. z o.o BALTIC S.K.A.).

Spółka ma także 3 koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż znajdujących się na obszarach morskich RP, o łącznej powierzchni 3177 km2.

Koncesje_[PL]_[10-2021]