logo

B + R 


* rozdział ropy naftowej na frakcje jest realizowany wg indywidualnych ustaleń z Klientem; kompleksowa analityka poszczególnych frakcji ropy naftowej jest realizowana wg oferty Laboratorium (ulotka informacyjna jest dostępna w zakładce Do pobrania)

** receptura blendowanych olejów opracowywana jest w ścisłej współpracy z Klientem