logo

AB LOTOS Geonafta działa w litewskim sektorze naftowym. Grupa Kapitałowa LOTOS Geonafta oraz jej spółka współzależna Minijos Nafta są jedynymi podmiotami prowadzącymi wydobycie ropy naftowej na terytorium Litwy, gdzie eksploatują 15 złóż lądowych.

W kwietniu 2018 r. spółka przejęła udziały w spółce Baltic Gas realizującej projekt B4/B6.