logo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

info

 
Informacje ogólne

Przetwarzanie danych osobowych w LOTOS Oil Sp. z o. o. regulują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”.

Co daje RODO.png

 
Co daje RODO?

RODO zapewnia osobie, której dane dotyczą, większą kontrolę nad jej danymi osobowymi oraz daje tej osobie wiedzę o tym, co się z tymi danymi dzieje.

administrator.png

 
Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest LOTOS Oil Sp. z o. o.

W LOTOS Oil Sp. z o. o. wyznaczono Pełnomocnika ds. Ochrony Danych Osobowych.

Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z Pełnomocnikiem ds. Ochrony Danych Osobowych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO.

Kontakt możliwy jest poprzez adres e-mail: rodo@lotosoil.pl lub pisemnie na adres:

LOTOS Oil Sp. z o. o.
ul. Elbląska 135,
80-718 Gdańsk

z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”

Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych zapewnia pełną poufność komunikacji z osobami, których dane dotyczą.

Klauzule informacyjne stosowane w LOTOS Oil

Klauzula informacyjna dla osób, których dane dotyczą, realizujących prawa z art. 15-22 RODO
Zawieranie i realizacja umów z kontrahentami
Zawieranie i realizacja zamówień z klientami
Zakupy na Platformie LOGINTRADE
Formularz kontaktowy
Wstęp na teren produkcyjny
Organizacja praktyk i staży
Rekrutacja pracowników
Przekazywanie Newslettera
Program etyczny
Organizacja konkursów