logo

Przetwarzanie danych osobowych w LOTOS – Air BP Polska Sp. z o. o. regulują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „Rozporządzenie”.

Administratorem danych osobowych jest LOTOS – Air BP Polska Sp. z o. o.

Zgodnie z Rozporządzeniem administrator danych jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych.

W LOTOS – Air BP Polska Sp. z o. o. wyznaczono Pełnomocnika ds. Ochrony Danych Osobowych, funkcję tę pełni p. Jagoda Ilczuk.

Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z Pełnomocnikiem ds. Ochrony Danych Osobowych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia.

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Pełnomocnikiem ds. Ochrony Danych Osobowych pisemnie na adres:

LOTOS – Air BP Polska Sp. z o. o.
Al. Grunwaldzka 472B, 80-309 Gdańsk
z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”

Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych zapewnia pełną poufność komunikacji z osobami, których dane dotyczą.

Informacje dot. przetwarzania danych osobowych osób wchodzących na teren LOTOS - Air BP Polska Sp. z o.o.