logo

Informacja – bezpieczeństwo radiologiczne

Realizując art. 32c pkt.2 Prawa Atomowego, podaje się do wiadomości poniższy komunikat:

Informujemy, że wciągu ostatnich miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i środowisko oraz nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska z związku z prowadzoną działalnością.