Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

logo

Od grudnia LOTOS Kolej prowadzi szkolenia na nowoczesnym symulatorze lokomotywy E6ACTa Dragon 2 produkcji firmy SIM FACTOR. Wraz z początkiem 2020 r. w gdańskim Ośrodku szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów mogą się szkolić również maszyniści z firm zewnętrznych.

Działalność handlowa

Ośrodek szkolenia LOTOS Kolej, zarejestrowany w Urzędzie Transportu Kolejowego (UTK) pod numerem identyfikacyjnym PL/31/2017, prowadzi działalność w zakresie zgodnym z przepisami ustawy o transporcie kolejowym w przedmiocie przeprowadzania szkoleń oraz egzaminowania kandydatów na maszynistów ubiegających się o uzyskanie licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty. Realizowane są tam również szkolenia oraz sprawdziany wiedzy i umiejętności dla maszynistów posiadających już uprawnienia do kierowania pojazdami kolejowymi.

Od grudnia ub. r. w Ośrodku szkolenia maszynistów wiedzę zdobywają i poszerzają pracownicy LOTOS Kolej. Szkolenia – również te przeprowadzane z wykorzystaniem symulatora – prowadzone są przez wykwalifikowanych maszynistów-instruktorów. Teraz spółka idzie o krok dalej oferując możliwość szkolenia również przedstawicielom podmiotów zewnętrznych. Dzięki temu inni przewoźnicy będą mogli wysyłać swoich pracowników na szkolenia do Ośrodka LOTOS Kolej i tym samym dbać o ciągłe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego na polskiej infrastrukturze.

Symulator LOTOS Kolej MIX

Nowoczesny symulator posiadany przez LOTOS Kolej spełnia wszystkie wymagania prawa polskiego i zalecenia Prezesa UTK oraz wiernie odwzorowuje kabinę lokomotywy Dragon 2, którą na co dzień eksploatuje spółka. Wyposażony jest w pulpit maszynisty oraz we wszystkie urządzenia sterujące, urządzenia bezpiecznej kontroli jazdy pociągu, podzespoły i inne elementy wchodzące w skład standardowego wyposażenia takiego pulpitu. Ponadto kabina symulowanej lokomotywy usytuowana jest na platformie ruchowej, dzięki czemu osoba szkoląca się odnosi wrażenie rzeczywistej jazdy lokomotywy. Symulator posiada również możliwość szkolenia maszynistów w przedmiocie ekologicznego prowadzenia lokomotywy tzw. EcoDrivingu. Jest to jedyny stacjonarny symulator pojazdu kolejowego z platformą ruchomą w województwie pomorskim oraz jeden z kilkunastu w całym kraju.

Maszyniści szkolący się na symulatorze lokomotywy Dragon 2 szkolą się na zwirtualizowanych trasach, stanowiących odzwierciedlenie istniejących linii kolejowych. Instruktorzy LOTOS Kolej mają możliwość odtworzenia zarówno typowych, jak i niestandardowych scenariuszy eksploatacyjnych, technicznych i pogodowych, w szczególności takich jak awaria pojazdu kolejowego, trudne warunki atmosferyczne, nieprawidłowe działanie podzespołów, wystąpienie zdarzenia kolejowego lub usterki urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Według przepisów prawa każdy maszynista musi zostać poddany szkoleniu przy użyciu symulatora pojazdu kolejowego nie rzadziej niż raz w roku w wymiarze 3 godzin. W przypadku kandydatów na maszynistów szkolenie przy użyciu symulatora pojazdu kolejowego przeprowadza się po zrealizowaniu przez kandydata co najmniej 50% liczby godzin szkolenia na poszczególne kategorie i podkategorie świadectwa maszynisty. Jedna godzina szkolenia przy użyciu symulatora jest równoważna z odbyciem pięciu godzin szkolenia w zakresie pracy przy czynnościach maszynisty. To kolejny dowód na to, że tego typu szkolenie jest niezwykle efektywne.

Po dokładne informacje związane z organizacją szkoleń w LOTOS Kolej należy zgłaszać się do Łukasza Nadratowskiego, kierownika Działu Szkoleń Pracowników Ruchu Kolejowego, pod nr tel. 507 228 035 lub mailowo na adres lukasz.nadratowski@lotoskolej.pl.

Udostępnij