logo

Grupa LOTOS zajęła 1. miejsce w kategorii „Paliwa, energetyka, wydobycie” w XIII edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm. W całym zestawieniu spółka uplasowała się na 5. pozycji. Wyniki ogłoszono podczas gali, która odbyła się 13 czerwca w Akademii Koźmińskiego w Warszawie.

CSR

Grupa LOTOS zajęła 1. miejsce w kategorii „Paliwa, energetyka, wydobycie” w XIII edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm. W całym zestawieniu spółka uplasowała się na 5. pozycji. Wyniki ogłoszono podczas gali, która odbyła się 13 czerwca w Akademii Koźmińskiego w Warszawie.

To już dwunasty raz, kiedy Grupa LOTOS uwzględniana jest w tym prestiżowym zestawieniu. Nagrody z ramienia Grupy LOTOS odebrała Magdalena Kupiec, Z-ca Dyrektora w Biurze Relacji Inwestorskich.

Ranking stanowi zestawienie największych spółek w Polsce, ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR). Ranking umożliwia dokonanie wiarygodnej oceny swojego zaawansowania w podejmowaniu wyzwań zrównoważonego rozwoju, a także jest cennym instrumentem edukacyjnym ułatwiającym uporządkowanie i rozwój strategii odpowiedzialności biznesu. Ranking umożliwia porównanie wyników w poszczególnych obszarach CSR pomiędzy firmami.

 Grupa LOTOS konsekwentnie od wielu lat kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Uzyskanie po raz kolejny tak wysokiej pozycji w prestiżowym Rankingu Odpowiedzialnych Firm stanowi potwierdzenie słuszności podjętej przez nas strategii działań w zakresie CSR, w różnych aspektach działalności firmy  podkreśla Jarosław Wittstock, Wiceprezes Zarządu ds. korporacyjnych Grupy LOTOS.

ROF 2019

Wśród kategorii podlegających ocenie w Rankingu Odpowiedzialnych Firm znalazły się: polityka zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialne prowadzenie biznesu, zarządzanie pozytywnym wpływem, relacje z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi, odpowiedzialne relacje z otoczeniem społecznym, jakość życia zawodowego, rozwój społeczny i wpływ na środowisko.

W Rankingu Odpowiedzialnych Firm badamy jakość systemów zarządzania CSR, nagradzając te firmy, które w dojrzały sposób podchodzą do stałego doskonalenia sposobu swojego działania na rynku i w społeczeństwie – mówi prof. Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego, współautor Rankingu.

Łącznie w Rankingu Odpowiedzialnych Firm zebrano 81 ankiet, a 72 firmy działające na polskim rynku zakwalifikowano do udziału w Rankingu.

Organizatorem rankingu jest Koźmiński Business Hub, natomiast partnerem merytorycznym przedsięwzięcia jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Za przegląd wyników zaś odpowiada firma Deloitte, a partnerem medialnym jest Dziennik Gazeta Prawna.

Więcej informacji na stronie: www.rankingodpowiedzialnychfirm.pl

Dział Komunikacji Zewnętrznej, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel. 58 308 72 29, 58 308 70 44, e-mail: media@grupalotos.pl

Udostępnij