logo

Nowatorska i wyjątkowa na rynku paliwowym usługa B2B 24 jest już dostępna dla franczyzobiorców LOTOSU i klientów B2B dokonujących zakupów hurtowych paliw. Umożliwia ona całkowicie samoobsługowy zakup paliwa z odbiorem własnym transportem drogowym z bazy magazynowej LOTOSU z wykorzystaniem dedykowanego portalu internetowego.

Działalność handlowa

Zamówienia klientów są przetwarzane automatycznie przez całą dobę i wysyłane na bazy paliw do realizacji w godzinach pracy baz. Do momentu odbioru paliwa klienci mogą modyfikować swoje zamówienia lub zmieniać dane potrzebne do realizacji odbioru. Tam, gdzie jest to wymagane, system dokonuje także stosownych zgłoszeń przewozu do SENT i zarządza aktualizacją tych zgłoszeń. Po odbiorze klient otrzymuje na portal elektroniczną fakturę wystawioną także całkowicie automatycznie.

Usługa B2B 24 pozwoli franczyzobiorcom i klientom hurtowym LOTOS Paliwa wspólnie z nami rozwijać działalność biznesową w zakresie obrotu paliwami, szczególnie tam, gdzie klient chce zachować samodzielność i gdzie jednocześnie liczą się elastyczność oraz czas – mówi Adam Pawłowicz, wiceprezes Zarządu ds. Handlu, LOTOS Paliwa.

Wprowadzenie usługi B2B 24 poprzedziły prace rozwojowe po stronie spółki LOTOS Paliwa mające na celu dostosowanie portalu internetowego eSprzedaż oraz systemu SAP do automatycznego przetwarzania zamówień klientów. Konieczne było również usprawnienie procesu księgowania wpłat i rozliczania należności. Pion Sprzedaży LOTOS Paliwa wspólnie z Grupą LOTOS wypracował też mechanizmy zarządzania dostępnością produktów na bazach.

Od czerwca br. prowadzimy pilotaż usługi. Już w lipcu wśród klientów objętych pilotażem osiągnęliśmy średni poziom 70% zamówień obsługiwanych automatycznie. Trwają prace nad nowymi funkcjonalnościami, które pozwolą zwiększyć ten udział, a także usprawnić komunikację z klientami w sytuacjach awaryjnych. Dalsze możliwości wykorzystania usługi B2B 24 pojawią się po przejściu na nowe zasady obrotu lekkim olejem opałowym, które pozwolą na rezygnację z papierowych oświadczeń, co do tej pory utrudniało automatyzację obsługi klienta kupującego olej opałowy – tłumaczy Sławomir Morysiak, dyrektor Biura Obsługi Handlu, LOTOS Paliwa.

– Po zakończeniu prac rozwojowych i pilotażu spodziewamy się, że od 2020 roku sprzedaż hurtowa paliw i do franczyzobiorców z wykorzystaniem usługi B2B 24 będzie miała znaczący udział we wszystkich transakcjach hurtowego obrotu paliwem – przekonuje Rafał Piasta, dyrektor ds. Handlu B2B, LOTOS Paliwa.

 ***

LOTOS to polska grupa kapitałowa, której działalność ma strategiczne znaczenie dla krajowego i europejskiego bezpieczeństwa w sektorze energii oraz polskiej gospodarki. LOTOS wydobywa gaz ziemny i ropę naftową w Polsce, Norwegii oraz na Litwie. Należy do niego, zlokalizowana w Gdańsku, jedna z najnowocześniejszych europejskich rafinerii, gdzie surowiec przerabiany jest głównie na wysokiej jakości paliwa, w tym paliwa premium – LOTOS Dynamic.

LOTOS to także sieć blisko 500 stacji paliw, dogodnie zlokalizowanych przy autostradach i drogach ekspresowych, we wszystkich aglomeracjach i wielu miejscowościach na terenie całego kraju. LOTOS, jako sprzedawca detaliczny i hurtowy, zaopatruje w paliwa blisko 1/3 polskiego rynku. Zajmuje też pozycję drugiego przewoźnika kolejowego w kraju. LOTOS to także czołowy producent asfaltów drogowych, olejów silnikowych oraz smarów do samochodów, samolotów, pociągów, statków, a nawet pojazdów techniki wojskowej.

Dział Komunikacji Zewnętrznej, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel. 58 308 72 29, 58 308 70 44, e-mail: media@grupalotos.pl

Udostępnij