logo

Spółka LOTOS Asfalt po raz kolejny wygrała przetarg na dostawy żeglugowego oleju napędowego kategorii ISO-F-DMA (MGO) dla jednostek pływających Morskiego Oddziału Straży Granicznej (MOSG). W jego skład wchodzi 9 placówek oraz 2 dywizjony grupujące jednostki pływające. Ich zadaniem jest dozorowanie i kontrola ruchu na obszarach morskich. Przetarg rozstrzygnięto w połowie listopada br.

Ogólne

Paliwo lekkie MGO będzie dostarczane do zbiorników stacji paliw i statków eksploatowanych w Kaszubskim Dywizjonie Straży Granicznej w Gdańsku – Westerplatte, do zbiorników stacji paliw w Pomorskim Dywizjonie Straży Granicznej w Świnoujściu oraz do zbiorników jednostek pływających w Pomorskim Dywizjonie Straży Granicznej w Kołobrzegu. Do zadań MOSG należy m. in. ochrona granicy państwowej na lądzie i morzu, organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego, zapewnianie bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej i porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego oraz nadzór nad eksploatacją polskich obszarów.

 Bardzo się cieszymy z możliwości dostarczania paliwa dla jednostek pływających Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Jest to niezwykle ważne, ponieważ jako spółka Skarbu Państwa solidaryzujemy się ze służbami mundurowymi oraz wspieramy w trudnej misji ochrony polskich granic – mówi Krzysztof Rodzik, członek zarządu spółki LOTOS Asfalt.

Zespół ds. Handlu Paliwami Żeglugowymi sprzedaje paliwo morskie o zawartości siarki do 0,1% – paliwo lekkie MGO oraz paliwa z grupy ULSFO (RMD80 i RME180). Naturalnym uzupełnieniem oferty spółki jest LNG – skroplony gaz ziemny. Odbiorcami oferowanych produktów są statki zawijające do polskich portów – promy, kontenerowce, masowce oraz inne wyspecjalizowane jednostki pływające.

 ***

LOTOS Asfalt oferuje klientom szeroką gamę asfaltów: drogowych, modyfikowanych MODBIT, przemysłowych i specjalistycznych. Ostatnimi laty spółka wprowadziła na polski rynek budownictwa drogowego nowatorskie produkty: asfalty modyfikowane z dodatkiem gumy (MODBIT CR), asfalty drogowe WMA oraz asfalty wysokomodyfikowane MODBIT HiMA do budowy nawierzchni długowiecznych. Spółka stale poszerza zakres swoich możliwości poprzez innowacyjny rozwój swojej oferty, dlatego oprócz działalności produkcyjnej prowadzonej w Gdańsku, wykorzystuje potencjał zakładów produkcyjnych w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach do produkcji bogatego asortymentu asfaltów specjalnych. LOTOS Asfalt to również producent i dostawca niskosiarkowych morskich paliw.

Udostępnij