logo

Zarząd Grupy LOTOS oraz przedstawiciele związków zawodowych działających w spółce prowadzą obecnie rozmowy dot. ustalenia wskaźnika wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (tzw. negocjacje płacowe) dla spółki Grupa LOTOS S.A.

Ogólne

Reorganizacja, jakiej dokonaliśmy w listopadzie ubiegłego roku, proces realizacji środków zaradczych, a nade wszystko uwarunkowania formalnoprawne powodują, iż po zainicjowaniu rozmów płacowych w poszczególnych podmiotach Grupy Kapitałowej LOTOS będzie możliwa ocena, jak blisko siebie znajdują się stanowiska negocjacyjne.

Negocjacje prowadzone są według norm i zasad, jakimi spółka kieruje się od lat. Jest to poszanowanie pracowników oraz organizacji. Negocjacje uwzględniają parametry ekonomiczne istotne z perspektywy działalności spółki, a także z perspektywy zatrudnionych w niej pracowników. Do tej pory odbyły się cztery spotkania ze stroną społeczną.

Rozmowy prawdopodobnie zakończą się w terminie określonym w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy (tj. 28 lutego br.), a na pewno w chwili wspólnego stanowiska dotyczącego wszystkich pracowników Grupy Kapitałowej.

Dialog ze związkami zawodowymi prowadzimy bezpośrednio bez wykorzystywania narzędzi mających w sposób sztuczny eskalować emocje. To wartość, której winniśmy przestrzegać w tym procesie.

Grupa Kapitałowa LOTOS to pracodawca, u którego praca to nie tylko wymiar wysokości wynagrodzenia, ale także pewność i gwarancja najwyższych standardów pracy. Inwestycja w pracowników to również szansa dla ich rozwoju zawodowego, bezpieczeństwa i higieny pracy.

Udostępnij