logo

Planowana druga część postoju remontowego rafinerii w Gdańsku rusza 9 marca br. To kontynuacja rozpoczętego rok temu remontu przeprowadzanego w nowej formule. Tym razem zatrzymanych zostanie aż 50 z 65 instalacji. Prace nie wpłyną na zobowiązania handlowe LOTOSU – koncern zgromadził w tym celu zapas produktów.

Działalność rafineryjna

Zasadnicza część tegorocznego postoju remontowego zostanie przeprowadzona w marcu. Ponowne uruchamianie poszczególnych instalacji powinno zacząć się z początkiem kwietnia i potrwać około dwóch tygodni. Później rozpocznie się jeszcze tzw. remont wyspowy instalacji produkcji wodoru, ale wtedy cała rafineria powinna już pracować normalnie.

Formuła częściowa, zakładająca podział postoju na dwa etapy, oznacza podwyższenie stopnia bezpieczeństwa pracy, łatwiejszą koordynację robót remontowych, zapewnienie ciągłości dostaw oraz ograniczenie bieżących kosztów. To ogromne przedsięwzięcie, wymagające zatrudnienia ponad 100 firm wykonawczych. Główni wykonawcy remontu rafinerii to: Naftoremont-Naftobudowa, Mostostal Pomorze, ZRE Katowice, KB POMORZE, LOTOS Serwis oraz Erbud.

lotos tt 1.jpg

Postój remontowy w rafinerii to poważna operacja, która angażuje ogromne siły i środki. Oprócz potrzeby realizacji szeregu skomplikowanych procesów remontowych, technologicznych i inwestycyjnych, to zarazem potężne wyzwanie organizacyjne ze względu na przyjazd do rafinerii ponad 3 000 pracowników firm wykonawczych, a to wszystko w obliczu trwającej pandemii. Jesteśmy solidnie przygotowani i wierzę, że – podobnie jak w roku ubiegłym – cały proces przebiegnie pomyślnie – mówi Piotr Walczak, wiceprezes zarządu ds. produkcji i handlu Grupy LOTOS.

Czas remontu zostanie wykorzystany na czyszczenie urządzeń rafineryjnych z zanieczyszczeń z przerobu ropy naftowej. Przeprowadzone zostaną rewizje wewnętrzne, przeglądy, inspekcje dozorowe oraz badania stanu technicznego różnych obiektów instalacji produkcyjnych. Zostanie sprawdzony, wyremontowany lub wymieniony osprzęt automatyczny i elektryczny, w tym aparatura i urządzenia kontrolne, pomiarowe i zabezpieczające. W efekcie wzrośnie efektywność zakładu oraz bezpieczeństwo techniczne instalacji.

lotos tt 2.jpg

Reasumując, postój remontowy w 2022 r. będzie trwał ponad dwa miesiące. Przeprowadzone zostaną działania remontowe i kontrolne na ponad 1000 aparatach, 1700 rurociągach, 5300 urządzeniach automatyki i 750 urządzeniach elektrycznych. Usunięte zostaną zanieczyszczenia produkcyjne ze wszystkich remontowanych urządzeń, co w znacznym stopniu wpłynie na ich sprawność i efektywność cieplną w kolejnych latach. Przeprowadzone zostaną skomplikowane działania kontrolno-diagnostyczne oraz odbiorowe na ponad 700 urządzeniach przy wykorzystaniu 23 technik badawczych. Dodatkowo zrealizowane zostanie 15 projektów inwestycyjnych.

Powyższe działania umożliwią bezpieczną i ciągłą pracę rafinerii przez najbliższe 5 lat.

***

Biuro Prasowe, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel. 58 308 72 29, 58 308 70 44, e-mail: media@grupalotos.pl

Udostępnij