logo

Trwa piąta edycja programu stypendialnego dla uzdolnionych studentów, którzy podjęli naukę za granicą. Program Bona Fide daje szansę na uzyskanie nawet do 200 tysięcy złotych. Wnioski można składać do 8 kwietnia br. Partnerem projektu prowadzonego przez Fundację Orlen kolejny raz została Fundacja LOTOS.

CSR

O stypendium mogą aplikować polscy studenci, wybierający się na studia II lub III stopnia, na kierunkach: administracja publiczna, zarządzanie w sektorze publicznym, ekonomia, stosunki międzynarodowe, politologia, prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne, energetyka, odnawialne źródła energii lub kierunki pokrewne. Wymienione kierunki muszą być prowadzone na jednej z 50 zagranicznych szkół wyższych ujętych w Akademickim Rankingu Uniwersytetów Świata (tzw. Lista szanghajska). Tegoroczna edycja została poszerzona o uczelnie z pierwszej 10 Światowego rankingu przedmiotów akademickich za rok 2021 (Global Ranking of Academic Subjects 2021) dla kierunków ekonomia, finanse, prawo, nauki polityczne.

Warunkiem otrzymania stypendium jest zobowiązanie się stypendysty do podjęcia pracy w Polsce, w jednej ze spółek z udziałem Skarbu Państwa lub w administracji publicznej. Wnioski można składać do 8 kwietnia br. Przyjmowanie wniosków dzieli się na dwa etapy: W pierwszym kandydaci przesyłają wypełniony komplet dokumentów. Następnie osoby zakwalifikowane do drugiego etapu zapraszane są na rozmowy indywidualne. Na ich podstawie zostaną wyłonieni stypendyści programu. W czterech dotychczasowych edycjach programu Bona Fide przyznano 32 stypendia na łączną kwotę ponad 3 280 000  zł.

***

Fundacja LOTOS pomaga potrzebującym od 2015 roku. Jej misją jest wszechstronna działalność społeczna, wnosząca pozytywny wkład w rozwój otoczenia. Organizacja wspiera zarówno projekty patriotyczne, społeczne, jak i projekty sportowe, ukierunkowane na wsparcie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży. Angażuje się także w inicjatywy promujące kulturę, sztukę i dziedzictwo narodowe. Poza tym przeznacza środki na działalność społeczną, ochronę  i promocję zdrowia oraz naukę i edukację.

Udostępnij