logo

O przyczynach zanieczyszczeń powietrza i roślinach „antysmogowych” rozmawiano 24 października podczas X Konferencji Ekologicznej w Jaśle. W wydarzeniu udział wzięli nauczyciele i uczniowie ze szkół powiatu jasielskiego, gorlickiego i strzyżowskiego oraz inni zainteresowani ochroną powietrza. Partnerem Głównym konferencji była Grupa LOTOS.

CSR MDK w Jaśle,

O przyczynach zanieczyszczeń powietrza i roślinach „antysmogowych” rozmawiano 24 października podczas X Konferencji Ekologicznej w Jaśle. W wydarzeniu udział wzięli nauczyciele i uczniowie ze szkół powiatu jasielskiego, gorlickiego i strzyżowskiego oraz inni zainteresowani ochroną powietrza. Partnerem Głównym konferencji była Grupa LOTOS.

Spalanie odpadów w instalacjach do tego celu nieprzystosowanych prowadzi do niekontrolowanej emisji zanieczyszczeń, gdzie szczególnie niebezpieczne są rakotwórcze dioksyny – tłumaczyła dr inż. Anita Zapałowska z  Wydziału Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego. – Spalanie odpadów w domowych  piecach i kotłowniach gazowych traktowane jest jako wykroczenie. Kwestię regulują stosowne akty i rozporządzenia. Polichlorowane pochodne dibenzo-dioksyn i furanów są trwałymi związkami, które kumulując się w organizmach żywych wywołują negatywne efekty zdrowotne – mówiła podczas wykładu.

Po raz kolejny w konferencji udział wzięła dr inż. arch. kraj. Marta Pisarek, również z Wydziału Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego, która tym razem opowiadała o roślinach „antysmogowych”. – W celu poprawy jakości powietrza miejskiego zachodzi pilna potrzeba zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej: parków, zieleńców, zieleni osiedlowej, itp. oraz ich właściwa pielęgnacja pozwalającą zieleni spełniać rolę wydajnego ekologicznie biofiltra (…). Zieleń w mieście (bez nakładów finansowych) chroni nas od pyłów i innych zanieczyszczeń i co jeszcze jest bardziej istotne oczyszcza z chorobotwórczych mikroorganizmów! – podkreślałapodczas swojej prelekcji. – W mieszkaniach powinniśmy pielęgnować roślinność doniczkową, która nie tylko skutecznie wyłapuje pył, ale jednocześnie nawilża powietrze i oczyszcza ze smogu elektromagnetycznego.

Konferencja w Jaśle

Prelekcje wygłosiła również mgr inż. Jolanta Nawrot z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie – Delegatura w Jaśle i lekarz Robert Snoch, specjalista pediatra i alergolog. Uczestnicy odwiedzili także Mobilne Laboratorium POLoNEs z Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie, prezentujące przyczyny niskiej emisji oraz Stację Monitoringu Jakości Powietrza przy ul. Sikorskiego w Jaśle.

Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Starosty Jasielskiego. Jej Partnerem Głównym była Grupa LOTOS, a zorganizowali ją Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle oraz Jasielskie Stowarzyszenie CONSENSUS. 

Dział Komunikacji Zewnętrznej, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel. 58 308 83 88, 58 308 72 29, e-mail: media@grupalotos.pl

Źródło: MDK w Jaśle

Udostępnij