logo

LP Nazwa analizy Normy akredytowane Inne norny
1 Analiza elementarna. Zawartość węgla, wodoru i azotu w przetworach naftowych i smarowych ASTM D 5291-02  
2 Ilościowe oznaczanie barwnika w olejach opałowych lekkich Procedura Badawcza M052 PB-1 wyd.3 z dnia 21.02.2007  
3 Ilościowe oznaczanie markera w olejach opałowych lekkich Procedura badawcza M052 PB-1 wyd.3 z dnia 21.02.2007  
4 Oznaczanie ciepła spalania i wartości opałowej PN-86/C-04062, ASTM D 4809, ASTM D 240
5 Oznaczanie gęstości PN-EN ISO 12185:2002, EN ISO 12185:1996, ASTM D 4052-96(2002) PN ISO 3675, ASTM D 1298
6 Oznaczanie lepkości kinematycznej produktów jasnych PN-EN ISO 3104:2004, EN ISO 3104:1996, ASTM D 445-06 IP 71,
7 Oznaczanie pozostałości po spopieleniu PN-EN ISO 6245:2008, EN ISO 6245:2002, ASTM D 482-07  
8 Oznaczanie składu frakcyjnego metodą destylacji normalnej PN-EN ISO 3405:2004, EN ISO 3405:2000, ASTM D 86-08  
9 Oznaczanie temperatury krzepnięcia lub płynięcia ASTM D 97-09, PN-EN ISO 3016:2005, EN ISO 3016:1994, ASTM D 5950, ASTM D 5985
10 Oznaczanie temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym metodą M-P PN-EN ISO 2719:2007, EN ISO 2719:2002, ASTM D 93-08  
11 Oznaczanie zanieczyszczeń w benzynach i olejach napędowych   PN-EN ISO 12662
12 Oznaczanie zawartości koksu z 10% pozostałości po destylacji PN-EN ISO 10370:1999, EN ISO 10370:1995, ASTM D 4530-07 PN-85/C-04075
13 Oznaczanie zawartości węgla ASTM D 5291-02  
14 Oznaczanie zawartości wody metodą Karla - Fischera PN-EN ISO 12937:2005, EN ISO 12937:2000, ASTM D 6304-07 ASTM D 4928
15 Zawartość siarki PN-EN ISO 14596:2009, EN ISO 14596:2007, PN-EN ISO 20846:2006, EN ISO 20846:2004, PN-EN ISO 20884:2006, EN ISO 20884:2004 ASTM D 4294, PN ISO 8754
16 Badanie utlenialności olejów napędowych   PN ISO 12205
17 Badanie właściwości smarnych olejów napędowych PN-EN ISO 12156-1:2008, EN-ISO 12156-1:2006, ASTM 6079-04  
18 Oznaczanie temperatury mętnienia ASTM D 5772-05, ASTM D 5773-05 PN ISO 3015, ASTM D 2500
19 Oznaczanie temperatury zablokowania zimnego filtra CFPP PN-EN 116:2001, EN 116:1997, ASTM D 6371-05  
20 Barwa   ocena wzrokowa