logo

Olej opałowy RG 3+ stosuje się jako opał do kotłów parowych lądowych i okrętowych, do pieców przemysłowych (walcowniczych, w hutach szkła itp.), do rozpalania kotłów parowych opalanych pyłem węglowym oraz do celów technologicznych.

Produkt spełnia wymagania Warunków Technicznych Grupy LOTOS S.A. WT 4/95 wyd. 14

Karta charakterystyki

Specyfikacja

Parametr Jednostka Wartość
Lepkość kinematyczna w 100°C mm2/s ≤ 55
Temperatura krzepnięcia °C ≤ 30
Temperatura zapłonu °C ≥ 67
Wartość opałowa MJ/kg ≥ 39,7
Zawartość siarki % m/m ≥ 2,9