logo

W czerwcu 2009 Spółka zakończyła budowę bazy paliwa lotniczego w Porcie Lotniczym Gdańsk. Baza wyposażona jest w 4 naziemne legalizowane zbiorniki magazynowe, każdy o pojemności 100 000 dm3 przeznaczone do magazynowania paliwa lotniczego JET A-1.

Personel obsługujący bazę to wysoko wykwalifikowanie pracownicy posiadający odpowiednie certyfikaty.