logo

LOTOS Ochrona sp. z o.o.

ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk

Sekretariat Zarządu
tel. 58 308 72 33
e-mail: lotosochrona@lotosochrona.pl

Biuro Przepustek nr 1
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
tel. 58 308 72 30
tel. 58 308 72 31
e-mail: biuro.przepustek1@lotosochrona.pl

Dane rejestrowe 
LOTOS Ochrona Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy, KRS pod numerem 0000068276, NIP 583-263-61-13, REGON 191631962;
Kapitał zakładowy 302 500,00 zł wpłacony w całości