logo

Diagnostyka wibroakustyczna:

Laserowe osiowanie agregatów:

Wyważanie:

Ustawianie i poziomowanie laserowe ram fundamentowych: 

Diagnostyka urządzeń sieci pary i kondensatu metodą ultradźwiękową.
Kompleksowe metody rozwiązywania problemów związanych z drganiami i hałasem.
Diagnozowanie układów olejowych.