logo

Badania termowizyjne:

Badania wizualne endoskopowe:

Badania nieniszczące (NDT):

Izba Pomiarowa:

Kwalifikacje personelu - nasi pracownicy są certyfikowani wg EN 473, posiadają certyfikaty 2. i 3. stopnia.

Uprawnienia: Posiadamy uznane kompetencje w zakresie wykonywanych badań nadane przez UDT i PRS
system zarządzania zgodny z PN-EN ISO/IEC 17025.