logo

Jestesmy generalnym wykonawcą robót dla morskiego przemysłu wydobywczego. Realizujemy zadania na platformach poszukiwawczych i wydobywczych basenu Morza Bałtyckiego.

Zakres realizacji obejmuje branże: mechaniczną, elektryczną i automatyki. Specyfika prac wykonywanych na morzu i ich wielobranżowy charakter wymagają koordynacji prac oraz profesjonalnej współpracy służb zarządzających, technicznych i logistycznych. Prace montażowe wykonywane są często na czynnych obiektach w sposób zapewniający jak najmniejsze ograniczenie procesu wierceń i wydobycia, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników, mienia i środowiska. 

Nasza oferta obejmuje remonty, modernizację i wykonanie nowych inwestycji w zakresie: