logo

Oświadczenie o zamrożeniu cen energii

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, do końca listopada małe i średnie przedsiębiorstwa oraz inne uprawnione podmioty powinny złożyć oświadczenie do swojego dostawcy energii, aby skorzystać z maksymalnej ceny prądu w ramach rządowej Tarczy Solidarnościowej. Małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty wrażliwe określone w ustawie muszą złożyć oświadczenia do 30 listopada br. W rozliczeniach z odbiorcami użyteczności publicznej i firmami będzie stosowana cena maksymalna na poziomie 785 zł za MWh w odniesieniu do zużycia od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023 r.

Oświadczenie o zamrożeniu cen energii

Dokumenty

Informacja dotycząca czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej do odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej LOTOS Infrastruktura ( stan na 31.03.2023 r.)
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej LOTOS Infrastruktura ( stan na 31.03.2023r.)
Wykaz podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci dystrybucyjnej LOTOS Infrastruktura ( stan an 31.03.2023 r.)
Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla wodnej sieci ciepłowniczej „W P,C” za 2021 r.
Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji LOTOS Infrastruktura S.A.
Sprzedawca z urzędu
Sprzedawcy rezerwowi energii elektrycznej
LOTOS Infrastruktura - sprzedawca zobowiązany 2022 r.
Rejestr magazynów energii
Raport z konsultacji 23.08.2021
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Karta aktualizacji 1_2017.pdf
Decyzja Prezesa URE zatwierdzająca wymogi ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych
Zmiana nr 2 decyzji Prezesa URE wyznaczającej spółkę LOTOS Infrastruktura - operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego
Zmiana decyzji Prezesa URE wyznaczającej spółkę LOTOS Infrastruktura - operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego
Decyzja Prezesa URE wyznaczająca spółkę LOTOS Infrastruktura - operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego

Procedury przyłączeniowe wymagane kodeksem sieci NC RfG

1. Wykaz informacji i dokumentów LOTOS Infrastruktura S.A..pdf
2. Procedura pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania typu A do 50 kW mocy zainstalowanej (mikroinstalacje).pdf
3. Procedura pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania typu A o mocy maksymalnej mniejszej niż 200 kW przyłączanych w oparciu o realizację umowy o przyłączenie.pdf
4. Procedura pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania typu B o mocy maksymalnej od 0,2 MW do 10,0 MW przyłączanych do sieci elektroenergetycznej o napięciu poniżej 110 kV.pdf
5. Procedura testowania modułów wytwarzania energii wraz z podziałem obowiązków między właścicielem zakładu wytwarzania energii a operatorem systemu na potrzeby testów A i B.pdf
6. Program ramowy testu zgodności w zakresie zdolnosci tryb_LFSM-O.pdf
7. Program ramowy testu zgodności w zakresie zdolnosci tryb_LFSM-U.pdf
8. Program ramowy testu zgodności w zakresie zdolnosci tryb_FSM.pdf
9. Program ramowy testu zgodności w zakresie zdolnosci tryb_Reg-Odbudowy-Czestotliwosci.pdf
10. Program ramowy testu zgodności w zakresie zdolnosci tryb_Praca-na-Potrzeby-Wlasne.pdf
11. Program ramowy testu zgodności w zakresie zdolnosci tryb_Zdolnosc-do-gen-Q-powyzej-110kV.pdf
12. Program ramowy testu zgodności w zakresie zdolnosci tryb_Zdolnosc-do-gen-Q-ponizej-110kV.pdf
13. Program ramowy testu zgodności w zakresie zdolnosci tryb_Regulacja-Mocy-Czynnej.pdf
14. Program ramowy testu zgodności w zakresie zdolnosci tryb_Tlumienie-Oscylacji-Mocy.pdf
15. Program ramowy testu zgodności w zakresie zdolnosci tryb_Regulacji-Napiecia.pdf
16. Program ramowy testu zgodności w zakresie zdolnosci tryb_Regulacji-Mocy-Biernej.pdf
17. Program ramowy testu zgodności w zakresie zdolnosci tryb_Pmax.pdf
18. Program ramowy testu zgodności w zakresie zdolnosci tryb_Pmin.pdf
19. Program ramowy testu zgodności w zakresie zdolnosci tryb_praca-wyspowa.pdf
20. Program ramowy testu zgodności w zakresie zdolnosci tryb_rozruch-autonomiczny.pdf
21. Program ramowy testu zgodności w zakresie zdolnosci tryb_zaprzestanie-generacji-mocy-czynnej.pdf
22. Program ramowy testu zgodności w zakresie zdolnosci tryb_zmniejszenie-generacji-mocy-czynnej.pdf
23. Program ramowy testu zgodności w zakresie zdolnosci tryb_Regulacji-Wspolczynnika-Mocy.pdf
24. Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych.pdf
25. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę.pdf

Procedury przyłączeniowe wymagane kodeksem sieci NC DC

1.-procedura-pozwolenia-na-uzytkowanie-scalona.pdf
2.-procedura-testowania-i-certyfikacji-dc-scalona.pdf
3.-procedura-objecia-wymogami-osdn-nc-dc.pdf