logo

Oświadczenie o zamrożeniu cen energii

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, do końca listopada małe i średnie przedsiębiorstwa oraz inne uprawnione podmioty powinny złożyć oświadczenie do swojego dostawcy energii, aby skorzystać z maksymalnej ceny prądu w ramach rządowej Tarczy Solidarnościowej. Małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty wrażliwe określone w ustawie muszą złożyć oświadczenia do 30 listopada br. W rozliczeniach z odbiorcami użyteczności publicznej i firmami będzie stosowana cena maksymalna na poziomie 785 zł za MWh w odniesieniu do zużycia od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023 r.

Oświadczenie o zamrożeniu cen energii

Dokumenty

Wykaz podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci dystrybucyjnej LOTOS Infrastruktura (stan na 31.12.2022 r.)
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej LOTOS Infrastruktura (stan na 31.12.2022r.)
Informacja dotycząca czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej do odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej LOTOS Infrastruktura (stan na 31.12.2022 r.)
Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla wodnej sieci ciepłowniczej „W P,C” za 2021 r.
Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji LOTOS Infrastruktura S.A.
Sprzedawca z urzędu
Sprzedawcy rezerwowi energii elektrycznej
LOTOS Infrastruktura - sprzedawca zobowiązany 2022 r.
Rejestr magazynów energii
Raport z konsultacji 23.08.2021
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Karta aktualizacji 1_2017.pdf
Decyzja Prezesa URE zatwierdzająca wymogi ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych
Zmiana nr 2 decyzji Prezesa URE wyznaczającej spółkę LOTOS Infrastruktura - operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego
Zmiana decyzji Prezesa URE wyznaczającej spółkę LOTOS Infrastruktura - operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego
Decyzja Prezesa URE wyznaczająca spółkę LOTOS Infrastruktura - operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego

Procedury przyłączeniowe wymagane kodeksem sieci NC RfG

1. Wykaz informacji i dokumentów LOTOS Infrastruktura S.A..pdf
2. Procedura pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania typu A do 50 kW mocy zainstalowanej (mikroinstalacje).pdf
3. Procedura pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania typu A o mocy maksymalnej mniejszej niż 200 kW przyłączanych w oparciu o realizację umowy o przyłączenie.pdf
4. Procedura pozwolenia na użytkowanie dla modułów wytwarzania typu B o mocy maksymalnej od 0,2 MW do 10,0 MW przyłączanych do sieci elektroenergetycznej o napięciu poniżej 110 kV.pdf
5. Procedura testowania modułów wytwarzania energii wraz z podziałem obowiązków między właścicielem zakładu wytwarzania energii a operatorem systemu na potrzeby testów A i B.pdf
6. Program ramowy testu zgodności w zakresie zdolnosci tryb_LFSM-O.pdf
7. Program ramowy testu zgodności w zakresie zdolnosci tryb_LFSM-U.pdf
8. Program ramowy testu zgodności w zakresie zdolnosci tryb_FSM.pdf
9. Program ramowy testu zgodności w zakresie zdolnosci tryb_Reg-Odbudowy-Czestotliwosci.pdf
10. Program ramowy testu zgodności w zakresie zdolnosci tryb_Praca-na-Potrzeby-Wlasne.pdf
11. Program ramowy testu zgodności w zakresie zdolnosci tryb_Zdolnosc-do-gen-Q-powyzej-110kV.pdf
12. Program ramowy testu zgodności w zakresie zdolnosci tryb_Zdolnosc-do-gen-Q-ponizej-110kV.pdf
13. Program ramowy testu zgodności w zakresie zdolnosci tryb_Regulacja-Mocy-Czynnej.pdf
14. Program ramowy testu zgodności w zakresie zdolnosci tryb_Tlumienie-Oscylacji-Mocy.pdf
15. Program ramowy testu zgodności w zakresie zdolnosci tryb_Regulacji-Napiecia.pdf
16. Program ramowy testu zgodności w zakresie zdolnosci tryb_Regulacji-Mocy-Biernej.pdf
17. Program ramowy testu zgodności w zakresie zdolnosci tryb_Pmax.pdf
18. Program ramowy testu zgodności w zakresie zdolnosci tryb_Pmin.pdf
19. Program ramowy testu zgodności w zakresie zdolnosci tryb_praca-wyspowa.pdf
20. Program ramowy testu zgodności w zakresie zdolnosci tryb_rozruch-autonomiczny.pdf
21. Program ramowy testu zgodności w zakresie zdolnosci tryb_zaprzestanie-generacji-mocy-czynnej.pdf
22. Program ramowy testu zgodności w zakresie zdolnosci tryb_zmniejszenie-generacji-mocy-czynnej.pdf
23. Program ramowy testu zgodności w zakresie zdolnosci tryb_Regulacji-Wspolczynnika-Mocy.pdf
24. Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych.pdf
25. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę.pdf

Procedury przyłączeniowe wymagane kodeksem sieci NC DC

1.-procedura-pozwolenia-na-uzytkowanie-scalona.pdf
2.-procedura-testowania-i-certyfikacji-dc-scalona.pdf
3.-procedura-objecia-wymogami-osdn-nc-dc.pdf