logo

Zapraszamy użytkowników do zapoznania się z instrukcją obsługi naszego Biuletynu Informacji Publicznej.

NAWIGACJA

W celu wyświetlenia odpowiednich informacji znajdujących się w naszym biuletynie należy skorzystać z menu głównego znajdującego się po lewej stronie ekranu. Wyświetlane jest ono na każdej stronie serwisu, w postaci kolumny z przyciskami. Jest to menu przedmiotowe podzielone na kilka działów tematycznych, związanych z udostępnianymi informacjami. Aby przejść do wskazywanej strony należy przycisnąć lewy przycisk myszy na wybranej pozycji.   

WYSZUKIWANIE

Z prawej strony w górnej części strony znajduje się "wyszukiwarka", która umożliwia przeszukanie zawartości strony. Wyszukiwanie należy rozpocząć od wpisania w okno wyszukiwania wyrazu bądź frazy, a następnie kliknąć na przycisk "szkła powiększającego" uruchamiający wyszukiwanie.

STOPKA STRONY

Na każdej stronie Biuletynu Informacji Publicznej wyświetlana jest stopka zawierająca adres spółki.

 
Informacje o dokumencie oraz rejestr zmian

Data utworzenia: 2017-09-28 13:01:13
Osoba odpowiedzialna za treść: Mikołaj Szlagowski