logo

 

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej spółek Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS Spółka Akcyjna.

Udostępniane są tutaj informacje jawne o działalności spółek z Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. zgodnie z ustawą z 6.09.2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z 2001 r.), w myśl której każdy obywatel ma prawo do informacji o działaniach, kompetencjach, statusie prawnym, zasadach funkcjonowania m.in. osób prawnych, w których Skarb Państwa ma pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.

Grupa LOTOS S.A.
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
NIP 583-000-09-60
KRS 0000106150
REGON 190541636
kapitał zakładowy 184 873 362 zł
kapitał wpłacony 184 873 362 zł

KONTAKT

 Informacje o dokumencie oraz rejestr zmian

Data utworzenia: 2017-09-28 13:01:13
Osoba odpowiedzialna za treść: Mikołaj Szlagowski
Rejestr zmian:  
dodanie treści 2017-09-29 09:37:50
dodanie danych kontaktowych 2022-03-25 10:23:10