Nasz serwis używa plików cookies do prawidłowego działania witryn Grupy LOTOS S.A. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Zobacz Polityka prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak można zarządzać plikami cookies za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
Close

logo

 


Informacje o dokumencie oraz rejestr zmian
Data utworzenia: 2017-10-02 13:15:13
Osoba odpowiedzialna za treść: Mikołaj Szlagowski

Rejestr zmian:  
usunięcie komunikatu: "Postępowanie kwalifikacyjne na Wiceprezesa Zarządu Spółki LOTOS Kolej II kadencji" 2020-09-25 15:06:00
usunięcie komunikatu: "Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu Spółki LOTOS Vera Sp. z o.o. IV kadencji" 2020-09-25 15:05:00
usunięcie komunikatu: "Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska wiceprezesa ds. produkcji i handlu 
oraz wiceprezesa ds. strategii i rozwoju w Zarządzie Grupy LOTOS S.A. "
2020-09-25 15:00:00
dodanie komunikatu: "Postępowanie kwalifikacyjne na Wiceprezesa Zarządu Spółki LOTOS Kolej II kadencji" 2020-09-08 12:00:00
usunięcie komunikatu: "Postępowanie kwalifikacyjne na Wiceprezesa Zarządu Spółki LOTOS Paliwa I kadencji" 2020-08-26 10:30:00
usunięcie komunikatu: "Postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu Spółki LOTOS Kolej II kadencji" 2020-08-26 10:20:00
dodanie komunikatu: "Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu Spółki LOTOS Vera Sp. z o.o. IV kadencji" 2020-08-05 15:20:00
dodanie komunikatu: "Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska wiceprezesa ds. produkcji i handlu
oraz wiceprezesa ds. strategii i rozwoju w Zarządzie Grupy LOTOS S.A. "
2020-07-31 12:33:00
dodanie komunikatu: "Postępowanie kwalifikacyjne na Wiceprezesa Zarządu Spółki LOTOS Paliwa I kadencji" 2020-07-23 11:00:00
dodanie komunikatu: "Postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu Spółki LOTOS Kolej II kadencji" 2020-07-22 12:55:00
usunięcie komunikatu: "Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu spółki LOTOS Ochrona II kadencji" 2020-07-20 09:55:00
dodanie komunikatu: "Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu spółki LOTOS Ochrona II kadencji" 2020-06-11 20:35:00
usunięcie komunikatu: "Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu spółki LOTOS Kolej Sp. z o.o. II kadencji" 2020-06-08 10:11:00
usunięcie komunikatu: "Postępowanie kwalifikacyjne na Wiceprezesa Zarządu spółki LOTOS Kolej Sp. z o.o. II kadencji" 2020-06-08 10:08:00
usunięcie komunikatu: "Postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu Spółki LOTOS Kolej sp. z o.o. II kadencji" 2020-06-08 10:07:00
usunięcie komunikatu: "Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu spółki Energobaltic sp. z o.o. III kadencji" 2020-06-08 9:58:00
usunięcie komunikatu: "Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu spółki SPV Baltic sp. z o.o. II kadencji" 2020-06-08 9:54:00
usunięcie komunikatu: "Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu Spółki Technical Ship Management II kadencji" 2020-06-08 9:51:00
usunięcie komunikatu: "Postępowanie kwalifikacyjne na Wiceprezesa Zarządu spółki LOTOS Oil II kadencji" 2020-06-08 9:49:00
usunięcie komunikatu: "Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu spółki LOTOS Oil II kadencji" 2020-06-08 9:47:00
usunięcie komuniaktu: Kompleksowe opracowanie studium wykonalności dotyczącego zadania 
4 projektu terminal przeładunkowy LNG małej skali w Gdańsku oraz usługi bunkrowania 
– Projekt CEF-Synergy nr 2016-PL-SA-001
2020-06-08 9:45:00
usunięcie komunikatu: "Zaproszenie do składania ofert na FAME – 01. kwiecień – 30. czerwiec 2019r.." 2020-06-08 9:40:00
usunięcie komunikatu: "Postępowanie kwalifikacyjne na Wiceprezesa Zarządu spółki LOTOS Serwis sp. z o.o. II kadencji" 2020-06-01 15:45:00
usunięcie komunikatu: "Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu spółki LOTOS Serwis sp. z o.o. II kadencji" 2020-06-01 15:40:00
dodanie komunikatu: "Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu spółki LOTOS Kolej Sp. z o.o. II kadencji" 2020-05-22 16:40:00
dodanie komunikatu: "Postępowanie kwalifikacyjne na Wiceprezesa Zarządu spółki LOTOS Kolej Sp. z o.o. II kadencji" 2020-05-22 16:35:00
dodanie komunikatu: "Postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu Spółki LOTOS Kolej sp. z o.o. II kadencji" 2020-05-22 16:30:00
dodanie komunikatu: "Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu spółki Energobaltic sp. z o.o. III kadencji" 2020-05-19 09:05:00
dodanie komunikatu: "Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu spółki LOTOS Serwis sp. z o.o. II kadencji" 2020-05-18 13:30:00
dodanie komunikatu: "Postępowanie kwalifikacyjne na Wiceprezesa Zarządu spółki LOTOS Serwis sp. z o.o. II kadencji" 2020-05-18 13:25:00
dodanie komunikatu: "Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu spółki SPV Baltic sp. z o.o. II kadencji" 2020-05-18 09:00:00
usunięcie komunikatu: "Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu spółki LOTOS Upstream sp. z o.o. IV kadencji" 2020-05-04 09:00:00
dodanie komunikatu: "Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu Spółki Technical Ship Management II kadencji" 2020-04-20 13:18:00
dodanie komunikatu: "Postępowanie kwalifikacyjne na Wiceprezesa Zarządu spółki LOTOS Oil II kadencji" 2020-04-10 17:35:00
usunięcie komunikatu: "Postępowanie kwalifikacyjne na Wiceprezesa Zarządu spółki LOTOS Oil II kadencji" 2020-04-10 17:30:00
dodanie komunikatu: "Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu spółki LOTOS Oil II kadencji" 2020-04-10 17:25:00
usunięcie komunikatu: "Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu spółki LOTOS Oil II kadencji" 2020-04-10 17:20:00
dodanie komunikatu: "Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu spółki LOTOS Upstream sp. z o.o. IV kadencji" 2020-04-10 12:05:00
usunięcie komunikatu: "Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu spółki LOTOS Upstream sp. z o.o. IV kadencji" 2020-04-10 12:00:00
dodanie komunikatu: "Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu spółki LOTOS Oil II kadencji" 2020-03-16 10:30:00
dodanie komunikatu: "Postępowanie kwalifikacyjne na Wiceprezesa Zarządu spółki LOTOS Oil II kadencji" 2020-03-16 10:25:00
dodanie komunikatu: "Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu spółki LOTOS Upstream sp. z o.o. IV kadencji" 2020-02-27 10:45:00
usunięcie komunikatu: "Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu spółki LOTOS Upstream sp. z o.o. IV kadencji" 2020-02-27 10:40:00
usunięcie komunikatu: "Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu LOTOS Lab II kadencji" 2020-02-18 12:47:00
usunięcie komunikatu: "Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji" 2020-02-12  15:35:00
dodanie komunikatu: "Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu spółki LOTOS Upstream sp. z o.o. IV kadencji" 2020-02-12  15:35:00
dodanie komunikatu: "Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu spółki LOTOS Lab II kadencji" 2020-01-31  15:05:00
usunięcie komunikatu: "Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu LOTOS Lab II kadencji" 2020-01-29  15:35:00
dodanie komunikatu: "Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. X wspólnej kadencji" 2020-01-16  14:02:00
dodanie komunikatu: "Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu LOTOS Lab II kadencji" 2020-01-14  17:15:00
usunięcie komunikatu: "Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu LOTOS Vera" 2019-12-19  10:11:00
usunięcie komunikatu: "Zasady stosowania metody podzielonej płatności (MPP) w Grupie LOTOS S.A."  2019-12-16  12:43:00
usunięcie komunikatu: "Postępowanie kwalifikacyjne na Wiceprezesa Zarządu LOTOS Biopaliwa"  2019-11-19  11:47:00
usunięcie komunikatu: "Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu LOTOS Paliwa" 2019-11-19  11:45:00
dodanie komunikatu: "Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu LOTOS Vera " 2019-11-19  11:30:00
dodanie komunikatu: "Postępowanie kwalifikacyjne na Wiceprezesa Zarządu LOTOS Biopaliwa" 2019-09-27 10:23:00
dodanie komunikatu: "Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu LOTOS Paliwa" 2019-09-02 17:03:00
usunięcie komunikatu: "Postępowanie kwalifikacyjne na wiceprezesa  Zarządu LOTOS Terminale S.A. VIII kadencji" 2019-08-28 10:43:00
dodanie komunikatu: "Postępowanie kwalifikacyjne na wiceprezesa  Zarządu LOTOS Terminale S.A. VIII kadencji" 2019-08-01 16:43:00
usunięcie komunikatu: "Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska w Zarządzie Grupy LOTOS S.A. na funkcje wiceprezesa 
ds. finansowych oraz wiceprezesa ds. inwestycji i innowacji" 
2019-07-31 11:53:00
usunięcie komunikatu "Postępowanie kwalifikacyjne na Wiceprezesa Zarządu I kadencji LOTOS Serwis" 2019-07-31 11:51:00
usunięcie komunikatu: "Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu LOTOS Vera" 2019-07-18 10:33:00
dodanie komunikatu: "Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska w Zarządzie Grupy LOTOS S.A. na funkcje wiceprezesa
ds. finansowych oraz wiceprezesa ds. inwestycji i innowacji" 
2019-07-12 12:47:00
usunięcie komunikatu "Postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu II kadencji LOTOS Asfalt" 2019-06-21 12:17:00
dodanie komunikatu "Postępowanie kwalifikacyjne na Wiceprezesa Zarządu I kadencji LOTOS Serwis" 2019-06-10 13:47:00
dodanie komunikatu "Postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu II kadencji LOTOS Asfalt"  2019-05-21 11:57:00
dodanie załącznika "WYJAŚNIENIA do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (odpowiedzi na pyt. nr 1-11)" 
do komunikatu: Kompleksowe opracowanie studium wykonalności dotyczącego zadania 4 projektu terminal przeładunkowy
LNG małej skali w Gdańsku oraz usługi bunkrowania 
– Projekt CEF-Synergy nr 2016-PL-SA-001
 2019-05-10 18:47:00
usunięcie komunikatu: "Postępowanie kwalifikacyjne na członka zarządu II kadencji LOTOS Asfalt"  2019-05-10 18:30:00
dodanie komunikatu "Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu LOTOS Vera"  2019-04-26 15:21:00
dodanie komuniaktu: Kompleksowe opracowanie studium wykonalności dotyczącego zadania
4 projektu terminal przeładunkowy LNG małej skali w Gdańsku oraz usługi bunkrowania
– Projekt CEF-Synergy nr 2016-PL-SA-001
 2019-04-19 12:11:00
usunięcie komunikatu "Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu LOTOS Upstream III kadencji" 2019-04-10 09:11:00
usunięcie komunikatu "Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu LOTOS Vera" 2019-04-10 09:10:00
usunięcie komunikatu "Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu 
i Komunikacji LOTOS Oil "
2019-04-10 09:09:00
dodanie komunikatu: "Zaproszenie do składania ofert na FAME – 01. kwiecień – 30. czerwiec 2019r.." 2019-03-27 11:09:00
dodanie komunikatu: "Postępowanie kwalifikacyjne na członka zarządu II kadencji LOTOS Asfalt" 2019-03-27 11:06:00
aktualizacja komunikatu "Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu LOTOS Upstream III kadencji" 2019-02-12 13:44:00
dodanie komunikatu: "Zasady stosowania metody podzielonej płatności (MPP) w Grupie LOTOS S.A." 2019-02-06 13:27:00
aktualizacja komunikatu "Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu LOTOS Upstream III kadencji" 2019-01-18 16:00:00
usunięcie komunikatu "Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu LOTOS Upstream III kadencji
- postępowanie zakończone"
2019-01-18 15:59:00
aktualizacja komunikatu "Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu LOTOS Vera" 2019-01-18 15:00:00
dodanie komunikatu "Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu LOTOS Vera" 2019-01-07 11:15:00
usunięcie komunikatu "Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu LOTOS Kolej" 2018-12-28 17.44:00
dodanie komunikatu "Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu
i Komunikacji LOTOS Oil "
2018-12-28 17.43:00
dodanie komunikatu "Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu LOTOS Upstream III kadencji" 2018-12-21 13.00:00
zmiana tytułu komunikatu na "Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu LOTOS Upstream III kadencji
- postępowanie zakończone"
2018-12-21 12:58:00
 usunięcie komunikatu "Zakończenie postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu LOTOS Asfalt" 2018-12-21 12:57:00

usunięcie komunikatu "Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu LOTOS Vera Sp. z o.o."

2018-12-21 12:55:00

dodanie komunikatu "Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu LOTOS Kolej "

2018-12-10 19:00:00

dodanie komunikatu "Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu LOTOS Upstream III kadencji"

2018-12-07 11:33:00

dodanie komunikatu "Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu LOTOS Vera Sp. z o.o."

2018-09-28 16:53:00

usunięcie komunikatu "Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa ds. Korporacyjnych 
w Zarządzie Spółki Grupa LOTOS S.A. X wspólnej kadencji"

2018-09-12 08:33:00

dodanie komunikatu "Zakończenie postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu LOTOS Asfalt"

2018-09-12 08:11:00
dodanie komunikatu "Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa ds. Korporacyjnych
w Zarządzie Spółki Grupa LOTOS S.A. X wspólnej kadencji"
2018-09-03 11:19:00
usunięcie komunikatu "Postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu LOTOS Asfalt Sp. z o.o." 2018-09-03 11:16:00
dodanie komunikatu "Postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu LOTOS Asfalt Sp. z o.o." 2018-08-03 14:36:00
usunięcie komunikatu dot. postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa ds. Finansowych 
Zarządu Grupy LOTOS S.A. X kadencji
2018-07-04 09:33:00
dodanie komunikatu "LOTOS wprowadza mechanizm podzielonej płatności" 2018-05-28 11:40:00
usunięcie komunikatów dot. wyboru firmy audytorskiej: "Ogłoszenie w sprawie wyboru firmy audytorskiej"
oraz "Wydłużenie terminu składania ofert (dot. wyboru firmy audytorskiej)"
2018-05-21 11:44:00
dodanie komunikatu dot. postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa ds. Finansowych
Zarządu Grupy LOTOS S.A. X kadencji
2018-05-21 11:38:00
usunięcie komunikatu dot. postępowania kwalifikacyjnego na członków Zarządu Grupy LOTOS S.A. 2018-05-21 11:00:00
dodanie komunikatu dot. postępowania kwalifikacyjnego na członków Zarządu Grupy LOTOS S.A. 2018-04-26 12:03:00
dodanie komunikatu w sprawie wydłużenie terminu składania ofert 2018-03-28 09:59:00
dodanie ogłoszenia w sprawie wyboru firmy audytorskiej 2018-03-01 15:50:10
dodanie informacji nt. nowego postępowania kwalifikacyjnego 2017-10-06 14:15:13
dodanie zakładki "Informacje Grupy LOTOS S.A. dotyczące spółek GK Grupy LOTOS S.A." 2017-10-19 13:14:44

Znaleziono 67 rezultatów wyszukiwania dla zapytania