logo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  ochrona danych ikonka.PNG

 

 Informacje ogólne

Przetwarzanie danych osobowych w LOTOS Infrastruktura S.A. regulują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”.

rodo ikonka.PNG

 

 

 Co daje RODO?

RODO zapewnia osobie, której dane dotyczą, większą kontrolę nad jej danymi osobowymi oraz daje tej osobie wiedzę o tym, co się z tymi danymi dzieje.

administrator ikonka.PNG

 

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest LOTOS Infrastruktura S.A.

W LOTOS Infrastruktura S.A. został wyznaczony Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych.

Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z Pełnomocnikiem ds. Ochrony Danych Osobowych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO.

Kontakt możliwy jest poprzez adres e-mail: odo@lotosinfrastruktura.pl lub pisemnie na adres:

LOTOS Infrastruktura S.A. ul. 3-go Maja 101, 38-200 Jasło z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”

Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych zapewnia pełną poufność komunikacji z osobami, których dane dotyczą.

Klauzule informacyjne stosowane w LOTOS Infrastruktura S.A.:

Informacja dla osób biorących udział w procesie rekrutacyjnym.pdf
Informacja dla osób biorących udział w procesach zakupowych poprzez platformę LOGINTRADE.pdf
Informacja dla osób zgłaszających nadużycia.pdf
Informacja dla osób zgłaszających naruszenia Kodeksu etyki.pdf
Informacja dot. monitoringu LI.pdf
Informacja dla kontrahentów LI.pdf
Informacja dla osób wchodzących na teren LI.pdf
Informacja dla osób składających żądanie wynikające z RODO.pdf
Informacja dla osób korzystających z ZFŚS.pdf
Informacja dla osób kontaktujących się drogą e-mail.pdf
Informacja dla pełnomocników LI.pdf