logo

Grupa LOTOS zajęła I miejsce w tegorocznym konkursie "The Best Annual Report 2012". To już kolejne wyróżnienie dla spółki przyznane przez Instytut Rachunkowości i Podatków, głównego organizatora konkursu oraz Gali.

Finanse

Grupa LOTOS zajęła I miejsce w tegorocznym konkursie "The Best Annual Report 2012". To już kolejne wyróżnienie dla spółki przyznane przez Instytut Rachunkowości i Podatków, głównego organizatora konkursu oraz gali. 

W Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się uroczysta Gala, podczas której Instytut Rachunkowości i Podatków (IRiP) ogłosił wyniki konkursu "The Best Annual Report 2012". Kapituła konkursu, pod przewodnictwem prof. Waldemara Frąckowiaka, przyznała nagrody główne raportom rocznym o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów.

Raport Roczny 2012 Grupy LOTOS uzyskał w tym roku najwyższe noty i zajął I miejsce w kategorii przedsiębiorstwa. Jego kluczową zaletą z punktu widzenia odbiorców jest możliwość kompleksowej i wiarygodnej oceny wpływu, jaki firma swoją działalnością biznesową wywiera na otoczenie w połączeniu z szansami i ryzykami związanymi z wyzwaniami zrównoważonego rozwoju. Ponadto spółka została wyróżniona również za najlepszy raport roczny publikowany w internecie.

IRiP już po raz ósmy ogłosił wyniki konkursu „The Best Annual Report 2012”, wyłaniającego najlepsze raporty roczne według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej. W konkursie uczestniczą tylko te spółki, które sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe według MSSF/MSR.
 
Biuro Informacji, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel.58 308 87 31, 58 308 83 88, 58 308 83 55, e-mail: media@grupalotos.pl