logo

W dniu 11 września 2014 r. Grupa LOTOS S.A. otrzymała certyfikat „HR Najwyższej Jakości”, m.in. za wspieranie realizacji strategii biznesowej organizacji poprzez budowanie angażującego miejsca pracy. Jest to wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami dla firm o najwyższych standardach zarządzania kapitałem ludzkim.

Kariera

W dniu 11 września 2014 r. Grupa LOTOS S.A. otrzymała certyfikat „HR Najwyższej Jakości”, m.in. za wspieranie realizacji strategii biznesowej organizacji poprzez budowanie angażującego miejsca pracy. Jest to wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami dla firm o najwyższych standardach zarządzania kapitałem ludzkim.

HR Najwyższej Jakości

Certyfikat „HR Najwyższej Jakości” zostaje przyznany na podstawie obiektywnego badania uwzględniającego całość polityki personalnej. W badaniu Stowarzyszenie kładzie szczególny nacisk na kwestie związane z przejrzystością rekrutacji, systemami oceniania, awansami oraz dbałością o nieustanne podnoszenie kompetencji pracowników, zgodnie z ich aspiracjami i potrzebami organizacji.

Cieszymy się, że nasza polityka personalna została doceniona przez największe w Polsce stowarzyszenie profesjonalistów HR, skupione na rozwoju i promocji najwyższych standardów zarządzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach – komentuje Joanna Tyszka, dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Grupie LOTOS S.A. – Przyznanie certyfikatu „HR Najwyższej Jakości’’ potwierdza, że przyjęta przez nas polityka personalna oraz ciągłe działania doskonalące narzędzia HR zmierzają w dobrym kierunku. Takie wyróżnienie to powód do satysfakcji dla wszystkich pracowników Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Menedżerów w całej organizacji, którzy na co dzień realizują strategię HR. To również informacja dla kandydatów zainteresowanych pracą w Grupie LOTOS , że jesteśmy dobrym i rzetelnym pracodawcą. – dodaje Joanna Tyszka.

Wręczenie certyfikatu odbyło się 11 września br. podczas uroczystej gali zorganizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami. Jest to kolejne już wyróżnienie dla Grupy LOTOS S.A. w zakresie najlepszych praktyk zarządzania zasobami ludzkimi. Spółka została także doceniona przez firmę AON Hewitt tytułem „Najlepszego Pracodawcy roku 2013” oraz otrzymała Złotą Statuetkę i tytuł Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi 2013 w XIV edycji Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi organizowanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Biuro Komunikacji, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel.58 308 87 31, 58 308 83 88, 58 308 83 55, e-mail: media@grupalotos.pl