logo

Spółka z Gdańska znalazła się w czołówce zestawienia przedsiębiorstw, które najlepiej raportują kwestie klimatyczne – Benchmark Strategii Klimatycznych. To obszerne badanie strategii firm zainicjowane i realizowane przez ekspertów Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz Go Responsible.

CSR

Wyniki Benchmarku Strategii Klimatycznych opublikowano tuż po szczycie klimatycznym COP26 w Glasgow, podczas którego najważniejszą omawianą kwestią było osiągnięcie neutralności klimatycznej. Wyzwaniem przyszłości dla biznesu jest umieszczenie w swoich modelach biznesowych, w ich kluczowej części, kwestii ochrony środowiska oraz klimatu. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnie dostępnych informacjach największych publicznie notowanych firm na GPW i objętych indeksem WIG20 i WIG40, których raporty dotyczą Zrównoważonego Rozwoju, CSR, ESG czy danych niefinansowych udostępnianych wszystkim interesariuszom.

Analizie poddano kluczowe obszary, takie jak: zarządzanie ryzykiem, raportowanie emisji, polityka klimatyczna, cele klimatyczne, partnerstwa na rzecz klimatu, wskaźniki emisyjności, globalne polityki SDG, włączanie OZE czy efektywność energetyczna lub działalność zrównoważona (taksonomia).

Spółki taksonomiczne i nietaksonomiczne

Badanie odwołuje się między innymi do nowej Taksonomii UE, która będzie obowiązywała od 2022 roku. Dlatego, w ramach analiz wyodrębniono firmy taksonomiczne i nietaksonomiczne. Najlepiej raportujące kwestie klimatyczne spółki taksonomiczne, czyli prowadzące działalność kwalifikującą się do objęcia unijną taksonomią to: Grupa Kęty S.A., PKN Orlen S.A. oraz Tauron Polska Energia S.A., Polska Grupa Energetyczna S.A. i Grupa LOTOS S.A. Gdańska rafineria zdobyła 13 punktów w klasyfikacji generalnej (maksymalna liczba punktów to 23). Natomiast spółkami nietaksonomicznymi, najlepiej raportującymi kwestie klimatyczne są: CCC S.A, LPP S.A. oraz Orange Polska S.A.

Zgodnie z wynikami badań, szczególną uwagę zwrócono na aspekt nieuwzględniania w swoich raportach przez spółki taksonomiczne wytycznych Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).  W raporcie za 2020 rok, Grupa LOTOS, uwzględniła jednak te wytyczne, które są najszerzej akceptowane i popierane przez instytucje finansowe, skierowane do spółek w zakresie raportowania zagadnień związanych ze zmianami klimatu.

Analizy badania wykazały wysoki poziom raportowania energetycznych spółek Skarbu Państwa. Jednocześnie wskazują one na pozytywny trend w jakości i zakresie raportowania kwestii klimatycznych i środowiskowych – szczególnie w obszarze monitorowania i kalkulacji emisji CO2, czy analizy ryzyk klimatycznych.

***

Biuro Prasowe, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel. 58 308 72 29, 58 308 70 44, e-mail: media@grupalotos.pl

 

Udostępnij