logo

Podstawowe obszary działalności Spółki obejmują udostępnienie infrastruktury i obsługę serwisową bazy logistycznej, zaopatrzenie w media energetyczne, świadczenie usług oczyszczania ścieków, ważenia oraz utrzymanie wspólnej infrastruktury komunikacyjnej.