Nasz serwis używa plików cookies do prawidłowego działania witryn Grupy LOTOS S.A. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Zobacz Polityka prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak można zarządzać plikami cookies za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
Close

logo

Raporty Społeczne 2015

Zintegrowany Raport Roczny 2014 Grupy LOTOS „Współpraca inspiruje zmiany” otrzymał wyróżnienie w  tegorocznej edycji konkursu Raporty Społeczne, który promuje ideę raportowania pozafinansowego, oceniając najlepsze praktyki w tym zakresie.

7 grudnia w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla firm, które najskuteczniej raportują wpływ, jaki wywierają na swoje otoczenie. Nasz raport został wyróżniony za nowoczesną i przyjazną w odbiorze formę prezentowania danych. Jury oceniło łącznie 37 publikacji zgłoszonych do 9. edycji konkursu, z których zdecydowana większość to raporty społeczne. Model raportowania zintegrowanego, który od kilku lat realizuje Grupa LOTOS, nadal należy do mniejszości, odpowiadając na wciąż nowe w Polsce standardy w tym zakresie.    

– Wdrożenie procesu raportowania społecznego, a potem ostatecznie wydanie raportu czy to w wersji publikacji drukowanej czy online pozostaje dużym wyzwaniem dla firm i organizacji. Potwierdza to jednak dojrzałość w zakresie społecznej odpowiedzialności – powiedziała Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przewodnicząca jury głównego konkursu.

Raporty Społeczne 2015

Jurorzy konkursu docenili sposób prezentowania przez nas danych finansowych w połączeniu z pozafinansowymi. Stanowi to potwierdzenie, że tego typu publikacje są użyteczne i mogą być przyjazne dla czytelników, mimo iż są to obszerne opracowania. Wyróżnienie dla naszego raportu to także sygnał, że przygotowując od lat tego typu raporty, budujemy właściwe relacje z naszym otoczeniem, a transparentność będąca jedną z wartości LOTOSU, pomaga nam budować wizerunek odpowiedzialnego partnera i sąsiada. Słowa podziękowania i gratulacje kieruję do wszystkich pracowników Grupy Kapitałowej LOTOS zaangażowanych w prace i stałe doskonalenie naszych raportów rocznych – podkreśliła Jowita Twardowska, zastępca dyrektora generalnego ds. Korporacyjnych, dyrektor ds. Komunikacji i CSR Grupy LOTOS.  Równocześnie pragnę podziękować wszystkim osobom, które wzięły udział w głosowaniu internetowym na nasz raport, co pozwoliło nam zebrać kilkaset głosów. Dodam tylko, że lider otrzymał ponad 1000 głosów, a w całym głosowaniu udział wzięło prawie cztery tysiące osób.   

:: ::     

O konkursie

Konkurs Raporty Społeczne organizowany jest od 2007 r. przez Forum Odpowiedzialnego Biznes, Deloitte i firmę SGS. Nagrody przyznaje jury główne, dziennikarze i internauci. Osoby oceniające raporty społeczne w konkursie to eksperci biznesu, społecznej odpowiedzialności, reprezentanci instytucji biznesowych, świata nauki, administracji publicznej. Jurorzy dokonują wyboru najlepszego raportu w oparciu o trzy kryteria: kompletności, wiarygodności i komunikacji. Nagrodę główną w tym roku zdobył „Raport zrównoważonego rozwoju CEMEX Polska 2013-2014”.