logo

info
Informacje ogólne

Przetwarzanie danych osobowych w LOTOS Ochrona Sp. z o. o. regulują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”.

Co daje RODO.png 
Co daje RODO?

RODO, osobie której dane dotyczą, zapewnia większą kontrolę nad jej danymi osobowymi oraz daje jej wiedzę o tym, co się z tymi danymi dzieje.

administrator.png
Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, przekazanych LOTOS Ochrona Sp. z o.o. jest LOTOS Ochrona Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się w następujący sposób:

inspektor.png
Inspektor Ochrony Danych

Na podstawie art. 37 ust. 1 RODO, LOTOS Ochrona Sp. z o.o. (jako administrator danych osobowych) wyznaczyła Panią Magdalenę Giermakowską do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych. Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania ich danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, przysługujących im na mocy Rozporządzenia, poprzez adres e-mail: iod@lotosochrona.pl lub pisemnie na adres: LOTOS Ochrona Sp. zo.o. ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Inspektor Ochrony Danych zapewnia pełną poufność komunikacji z osobami, których dane dotyczą.


Klauzule informacyjne stosowane w LOTOS Ochrona Sp. z o.o. 
 
1_Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotyczących monitoringu wizyjnego.pdf
2_Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przeznaczona dla osób kontaktujących się drogą e-mail.pdf
3_Informacja na temat przetwarzania danych osobowych dot procesów zakupowych na platformie zakupowej Logintrade.pdf
4_Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przeznaczona dla kontrahenta oraz osób reprezentujących kontrahenta.pdf
5_Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w nagraniach rozmów telefonicznych.pdf
6_Informacja na temat przetwarzania danych osobowych dot. rekrutacji.pdf
7_Informacja na temat przetwarzania danych osobowych dot. staży i praktyk.pdf
8_Informacja na temat przetwarzania danych osobowych dot. zgłaszania nadużyć.pdf
9_Informacja na temat przetwarzania danych osobowych dot. zgłaszania naruszeń Kodeksu Etyki.pdf
10_Informacyjna dla osób, których dane dotyczą, realizujących prawa z art 15-22 RODO.pdf
11_ Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przeznaczona dla pełnomocników LOTOS Ochrona.pdf