logo

Agencja ratingowa EuroRating, po przeprowadzeniu okresowej weryfikacji ratingu kredytowego, utrzymała rating Grupy LOTOS na poziomie BBB- z perspektywą pozytywną. Zgodnie z klasyfikacją agencji – stosowaną powszechnie także przez międzynarodowe agencje ratingowe – utrzymany poziom ryzyka kredytowego wskazuje na dobrą wiarygodność finansową Grupy LOTOS i wystarczającą zdolność do obsługi zobowiązań w dłuższym terminie.

Finanse

W listopadzie 2018 roku agencja EuroRating podwyższyła perspektywę ratingu ze stabilnej na pozytywną. Natomiast na utrzymanie tej perspektywy znaczący wpływ mogły mieć dobre wyniki Grupy LOTOS w I półroczu 2019 r. Względem I półrocza 2018 r. spółka osiągnęła o 34% wyższe przychody oraz o 146% większy wynik na działalności operacyjnej, a to oznacza o 66 mln powyżej budżetu na I półrocze 2019 r. Istotne znaczenie dla oceny miało także zakończenie budowy kluczowej dla Grupy LOTOS inwestycji – Projektu EFRA, który obecnie jest w fazie uruchamiania instalacji, a także planowane połączenie z drugim państwowym koncernem paliwowym – PKN Orlen.

Rating nadany przez agencję EuroRating Grupie LOTOS jest ratingiem niezamówionym, opartym na informacjach dostępnych publicznie. Tego rodzaju ratingi nadawane są w odpowiedzi na potrzeby informacyjne uczestników rynku, a także w celu zapewnienia inwestorom bazy porównawczej dla ratingów zamówionych nadawanych innym podmiotom. 

Dział Komunikacji Zewnętrznej, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel. 58 308 72 29, 58 308 70 44, e-mail: media@grupalotos.pl

Udostępnij