logo

W miejscowości Kisielnica koło Łomży oddano pod koniec czerwca do użytku odcinek cichej nawierzchni z asfaltami modyfikowanymi z dodatkiem gumy, wyprodukowanymi w rafinerii Grupy LOTOS. Dzięki zastosowaniu tego nowoczesnego i ekologicznego materiału zredukowano hałas o ok. 5 dB. Zadanie, na zlecenie Generalnej Dyrekcji Krajowych i Autostrad w Białymstoku, wykonała firma Strabag.

Działalność handlowa

Zmodernizowana nawierzchnia zlokalizowana jest na odcinku z Łomży do Stawisk (woj. podlaskie), na łączniku między starą drogą krajową DK61 a nowobudowanym węzłem drogi ekspresowej S61, na trasie Via Baltica. Głównym powodem obniżenia hałasu generowanego przez ruch pojazdów w tym miejscu była bliskość szkoły podstawowej oraz domów jednorodzinnych i stadniny koni. Do budowy odcinka, oprócz nowoczesnego i ekologicznego surowca z LOTOS Asfalt (MODBITU 45/80-55 CR), wykorzystano drobnoziarnistą mieszankę mineralno-asfaltową typu SMA 5 o nieciągłym uziarnieniu i specjalnej makroteksturze, zapewniając okolicznym mieszkańcom redukcję hałasu o około 5 dB, bezpieczeństwo ruchu oraz dbałość o środowisko.

Szkoła w KisielnicySzkoła Podstawowa w Kisielnicy

Spółka LOTOS Asfalt już w 2013 roku, jako pierwszy producent asfaltów w Polsce, opracowała i wdrożyła technologię produkcji asfaltów modyfikowanych z dodatkiem gumy bezpośrednio w rafinerii. Umożliwia to lepsze rozpuszczenie gumy w asfalcie niż w technologiach stosowanych bezpośrednio w wytwórniach mas bitumicznych. Jednocześnie pozwala uzyskać produkt o wyższych parametrach oraz na jego kontrolę przed wbudowaniem – podkreśla Krzysztof Rodzik, członek Zarządu LOTOS Asfalt. – Asfalty modyfikowane z dodatkiem gumy doskonale sprawdzają się przy budowie cichych i ekologicznych nawierzchni drogowych. Są odpowiedzią na wzrastające natężenie ruchu pojazdów i rosnące wymagania dotyczące redukcji hałasu stawiane przez użytkowników dróg oraz mieszkańców przylegających do nich posesji – dodaje.

Wykorzystanie rozdrobnionej gumy z recyklingu opon samochodowych, jako materiału służącego do poprawy jakości nawierzchni asfaltowych, jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów zagospodarowania odpadów gumowych. MODBIT CR jest ekologicznym produktem wpisującym się w europejską politykę Zielonego Ładu, który dzięki swoim właściwościom jest od wielu lat z powodzeniem stosowany w nowoczesnych nawierzchniach asfaltowych redukujących hałas. 

Opony samochodowe, podobnie jak nawierzchnia drogowa, narażone są na duże obciążenia, siły tarcia i niekorzystne warunki atmosferyczne, dlatego odzyskana z nich guma jest materiałem, który efektywnie można wykorzystać do budowy trwałych nawierzchni asfaltowych. W wyniku połączenia destruktu gumowego z lepiszczem asfaltowym i tradycyjnym modyfikatorem powstaje innowacyjny wyrób, posiadający cechy asfaltu o podwyższonych właściwościach użytkowych.

Cichą nawierzchnię na drodze w Kisielnicy wykonała firma Strabag, doświadczona w tego typu realizacjach. Natomiast wykonawcą mieszanki mineralno-asfaltowej była lokalna firma PBK Łomża. Na etapie produkcyjnym producent nie stwierdził żadnych problemów z wykonaniem mieszanki z asfaltem gumowym.

*** 

LOTOS Asfalt oferuje klientom szeroką gamę asfaltów: drogowych, modyfikowanych MODBIT, przemysłowych i specjalistycznych. Ostatnimi laty spółka wprowadziła na polski rynek budownictwa drogowego nowatorskie produkty: asfalty modyfikowane z dodatkiem gumy (MODBIT CR), asfalty drogowe WMA oraz asfalty wysokomodyfikowane MODBIT HiMA do budowy nawierzchni długowiecznych. Spółka stale poszerza zakres swoich możliwości poprzez innowacyjny rozwój swojej oferty, dlatego oprócz działalności produkcyjnej prowadzonej w Gdańsku, wykorzystuje potencjał zakładów produkcyjnych w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach do produkcji bogatego asortymentu asfaltów specjalnych. LOTOS Asfalt to również producent i dostawca niskosiarkowych morskich paliw żeglugowych MGO, RMD80 spełniających bardzo rygorystyczne wymagania ekologiczne na Bałtyku. W ramach zakładu produkcyjnego EFRA w Gdańsku spółka prowadzi na rzecz Grupy LOTOS pogłębiony przerób ropy naftowej.

Biuro Prasowe, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel. 58 308 72 29, 58 308 70 44, e-mail: media@grupalotos.pl

MODBIT CR w Kisielnicy

Udostępnij