logo

152 uczniów jasielskich szkół podstawowych i przedszkoli brało udział w piątej edycji Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM. W tym roku szkolnym, w obszarze przedszkolnym, wczesnoszkolnym, artystycznym, humanistycznym i matematyczno-przyrodniczym, zrealizowane zostały 43 projekty naukowo-badawcze.

CSR Urząd Miasta w Jaśle,

152 uczniów jasielskich szkół podstawowych i przedszkoli brało udział w piątej edycji Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM. W tym roku szkolnym, w obszarze przedszkolnym, wczesnoszkolnym, artystycznym, humanistycznym i matematyczno-przyrodniczym, zrealizowane zostały 43 projekty naukowo-badawcze.

0.jpg

Komisja oceniająca nagrodziła 22 projekty badawcze, a nagrodę główną przyznała uczennicom kl. III gimnazjalnej Szkoły Podstawowej nr 12 w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle za projekt „Perła Podkarpacia w archiwalnych fotografiach na tle muzyki z epoki. Jak stworzyć dokumentalny film o charakterze prezentacji fotograficzno-muzycznej o dawnym Jaśle?”

– Projekt edukacyjny Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM stał się ważnym elementem polityki oświatowej naszego miasta. Polityki ukierunkowanej na edukację i innowacyjność. Umożliwia nie tylko rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów jasielskich szkół, ale jest również okazją do propagowania wiedzy – podkreślał podczas uroczystej gali Ryszard Pabian, burmistrz Jasła.  

W bieżącym roku Fundacja LOTOS, a w latach poprzednich Grupa LOTOS jako Partnerzy Strategiczni projektu wspierali finansowo to przedsięwzięcie. – To dla nas bardzo ważne, że możemy uczestniczyć w tym projekcie, gdyż rozwój młodych ludzi i troska o ich edukację na różnych płaszczyznach jest dla nas również bardzo istotna. Gratuluję wszystkim zwycięzcom i życzę kolejnych sukcesów – powiedziała Monika Sułkowska-Wojdyła, szef Biura Zarządzania Organizacją LOTOS Infrastruktura w Jaśle.

7.jpgMonika Sułkowska-Wojdyła (pierwsza od prawej) razem z burmistrzem Ryszardem Pabianem
podczas wręczania nagród

Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM korzysta z nowatorskiej metody dydaktycznej, opartej na rozwiązywaniu przez uczniów problemu naukowo-badawczego, dzięki czemu młodzi jaślanie mogą kształtować pożądane cechy przyszłego pracownika takie jak dociekliwość, przedsiębiorczość, logiczne myślenie, wnioskowanie, umiejętność pracy w grupie i wystąpień publicznych.

Biuro Komunikacji, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel.58 308 87 31, 58 308 83 88, 58 308 83 55, e-mail: media@grupalotos.pl

Źródło: Urząd Miasta w Jaśle

Udostępnij