logo

Ważnym elementem strategii Grupy LOTOS i LOTOS Terminale S.A. jest zwiększenie udziału w rynku paliw. Śląsk to nie tylko największy, ale i najszybciej rozwijający się rynek konsumpcji paliw płynnych.

Od października 2005 roku działa w LOTOS Terminale S.A nowy terminal paliwowy. Terminal należy do najnowocześniejszych w naszej części Europy.

Wszystkie obiekty spełniają europejskie normy ekologiczne. Uruchomienie nowego terminala paliwowego w znaczący sposób wpływa na usprawnienie obsługi i zwiększenie sprzedaży.

Na terminalu zostały uruchomione cztery stanowiska – wyspy, do jednoczesnego tankowania autocystern, co znacznie zwiększa wydajność obsługi rynku paliwowego na południu Polski. Stanowiska są wyposażone w ramiona nalewcze przystosowane do oddolnego oraz odgórnego załadunku paliw. Nalew paliw jest w pełni zhermetyzowany, terminal wyposażony jest w instalację odzysku oparów węglowodorowych (VRU) i elektroniczny monitoring wycieku. Instalacje alarmowe i przeciwpożarowe zapewnią niezbędne bezpieczeństwo.

Terminal wybudowany został przez jedno z najbardziej doświadczonych polskich przedsiębiorstw specjalizujących się w budowach dla branży rafineryjnej i petrochemicznej. Obiekty terminalu spełniają aktualne i przyszłe wymogi polskich oraz unijnych norm i przepisów zawartych w stosownych Rozporządzeniach i Dyrektywach.

System sterowania i nadzoru zapewnia Klientom wysoki standard obsługi wynikający z najnowszych rozwiązań techniczno-organizacyjnych funkcjonujących w bazach magazynowo-dystrybucyjnych w uznanych firmach naftowych działających na europejskich rynkach.

Dział Obsługi Klienta działający na terenie terminala to zespół przeszkolonych, kompetentnych specjalistów w zakresie:


 

Wykaz przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem, obrotem, w tym obrotem z zagranicą paliwami ciekłymi, podmiotów przywożących i odbiorców końcowych paliw ciekłych, którym LOTOS Terminale S.A. świadczy usługi magazynowania, przeładunku przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych
(kliknij w link, aby przeczytać)

 


Informacja o występujących zagrożeniach, przewidywanych skutkach tych zagrożeń - Terminal Paliw w Bolesławcu (kliknij w link, aby przeczytać)