logo

Ogólne
Wyniki finansowe LOTOSU za I kwartał 2022 roku

Wyniki finansowe LOTOSU za I kwartał 2022 roku

Druga część postoju remontowego rafinerii oraz dynamiczny wzrost cen surowców i produktów naftowych wywołany wojną w Ukrainie – te czynniki w największym stopniu wpłynęły na wyniki gdańskiego koncernu w I kwartale 2022 roku. Grupa Kapitałowa LOTOS wykazała 1,89 mld zł zysku operacyjnego, tzw. oczyszczona EBITDA LIFO wyniosła 1,33 mld zł, natomiast skonsolidowany zysk netto osiągnął poziom 1,22 mld zł.