logo

Przekazujemy Państwu wzory umów standardowych, jakie są najczęściej stosowane podczas współpracy z kontrahentami. Zachęcamy Państwa do zapoznania się zarówno ze wzorami umów jak i ogólnymi warunkami, na jakich zawierane są umowy w spółkach z byłej Grupy Kapitałowej LOTOS. Mamy nadzieję, że poniższe dane ułatwią Państwu współpracę z nami.

Wzory umów

Oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności
Confidentiality Declaration

Ogólne warunki umów

Ogólne warunki umów Grupa LOTOS (obowiązujące od 28.05.2021 r.)
Ogólne warunki umów Grupa LOTOS (obowiązujące od 27.08.2020 r. do 27.05.2021 r.)
Ogólne warunki umów Grupa LOTOS (obowiązujące do 27.08.2020 r.)
General Contract Conditions Grupa LOTOS (valid until 28.05.2021)
Ogólne warunki umów LOTOS Ochrona (obowiązujące od 1.10.2021 r.)
Ogólne warunki umów LOTOS Ochrona (obowiązujące od 15.01.2020 r. do 30.09.2021 r.)
Ogólne warunki umów LOTOS Ochrona (obowiązujące od 29.07.2019 r. do 14.01.2020 r.)
Ogólne warunki umów LOTOS Ochrona (obowiązujące do 28.07.2019 r.)
Ogólne warunki umów LOTOS Straż (obowiązujące od 19.07.2021 r. do 10.07.2023 r.)
Ogólne warunki umów LOTOS Straż (obowiązujące od 07.01.2020 r. do 18.07.2021 r.)
Ogólne warunki umów LOTOS Straż (obowiązujące od 29.07.2019 r. do 6.01.2020 r.)
Ogólne warunki umów LOTOS Straż (obowiązujące do 28.07.2019 r.)
Ogólne Warunki Umów LOTOS Serwis (obowiązujące od 15.10.2022)
Ogólne Warunki Umów LOTOS Serwis (obowiązujące od 01.03.2022 do 14.10.2022)
Załącznik do OWU LOTOS Serwis - Wzór oświadczenia dot. umowy podwykonawczej.docx
Załącznik do OWU LOTOS Serwis - Wzór oświadczenia dot. umowy podwykonawczej.pdf
Ogólne warunki umów Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o.
General Contract Conditions of Rafineria Gdańska Sp. z o.o.
Ogólne warunki umów LOTOS Straż (obowiązujące od 11.07.2023 r.)

Ogólne warunki zamówienia

Ogólne Warunki Zamówień Rafinerii Gdańskiej Sp. z o. o.
General Order Conditions of Rafineria Gdańska Sp. z o. o.
Ogólne Warunki Zamówienia_Rafineria Gdańska (obowiązujące od 20.07.2022 r. do 28.02.2023 r.)
General Order Conditions_Rafineria Gdańska (valid between 20.07.2022 and 28.02.2023)
Ogólne Warunki Zamówienia_LOTOS Asfalt
General Order Conditions_LOTOS Asfalt
Ogólne Warunki Zamówienia Grupa LOTOS (obowiązujące od 28.05.2021 r.)
Ogólne warunki zamówienia Grupa LOTOS (obowiązujące od 28.06.2019 r. do 27.05.2021 r.)
Ogólne warunki zamówienia Grupa LOTOS (obowiązujące do 27.06.2019 r.)
General Order Conditions Grupa LOTOS (valid from 28.05.2021)
General Order Conditions Grupa LOTOS (valid between 19.07.2019 and 27.05.2021)
General Order Conditions Grupa LOTOS (valid until 18.07.2019)
Ogólne warunki zamówienia LOTOS Ochrona (obowiązujące od 1.10.2021 r.)
Ogólne warunki zamówienia LOTOS Ochrona (obowiązujące od 15.01.2020 r. do 30.09.2021 r.)
Ogólne warunki zamówienia LOTOS Ochrona (obowiązujące od 29.08.2019 r. do 14.01.2020 r.)
Ogólne warunki zamówienia LOTOS Ochrona (obowiązujące do 28.08.2019 r.)
Ogólne warunki zamówienia LOTOS Oil (obowiązujące od 15.09.2021 r.)
General Order Conditions LOTOS Oil (valid from 15.09.2021)
Ogólne warunki zamówienia LOTOS Straż (obowiązujące od 19.07.2021 r. do 10.07.2023 r.)
Ogólne warunki zamówienia LOTOS Straż (obowiązujące od 07.01.2020 r. do 18.07.2021 r.)
Ogólne warunki zamówienia LOTOS Straż (obowiązujące od 29.08.2019 r. do 6.01.2020 r.)
Ogólne warunki zamówienia LOTOS Straż (obowiązujące do 28.08.2019 r.)
Ogólne warunki zamówień LOTOS Serwis (obowiązujące do 30 listopada 2022 r.)
Ogólne warunki zamówień LOTOS Serwis (obowiązujące od 1 grudnia 2022 r.)
Ogólne warunki zamówienia LOTOS Straż (obowiązujące od 11.07.2023 r.)

Formularz Porozumienia umożliwiający przesyłanie faktur w postaci elektronicznej


Instrukcja do formularza:

Dwa egzemplarze formularza uzupełnionego i podpisanego przez wszystkie osoby wskazane do reprezentowania firmy / weryfikacja w systemie KRS / prosimy odesłać na adres  osoby kontaktowej w Grupie LOTOS w celu akceptacji. Drugi egzemplarz podpisanego porozumienia odsyłamy na adres dostawcy. Od tego momentu jesteśmy gotowi do otrzymywania e-faktur.

Formularz Porozumienia umożliwiający przesyłanie faktur w postaci elektronicznej

REACH

Rafineria Gdańska_REACH and CLP supplier statement
Rafineria Gdańska_Oświadczenie dot. spełniania przez Kontrahenta wybranych wymogów rozporządzenia REACH i CLP

Standardy CSR

Dokumenty w polskiej i angielskiej wersji językowej znajdują się po linkiem: 
Kodeks postępowania dla dostawców | ORLEN